Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Hướng dẫn Quản lý sản phẩm Web30s

Bài viết này sẽ giúp Nhà bán hàng nắm được nguyên tắc hoạt động của tính năng Quản lý sản phẩm trên Web30s, từ đó có thể tổ chức, sắp xếp cấu trúc dữ liệu một cách hợp lý nhất.

I. Quản lý sản phẩm và ý nghĩa của việc quản lý

Quản lý sản phẩm Website có rất nhiều tính năng chuyên biệt, website vừa đóng vai trò như một shop online chuyên nghiệp giúp Nhà bán hàng bán hàng trực tuyến, vừa là phần mềm quản lý bán hàng hỗ trợ quản lý tiết kiệm tối đa thời gian, tăng doanh thu, bây giờ hãy cùng điểm qua các tính năng website bán hàng và lợi ích của website bán hàng mang lại cho Nhà bán hàng.

Qua những lợi ích trên cũng có có thể giúp Nhà bán hàng phần nào định hình xây dựng trang web sẽ cần xây dựng Kỹ lưỡng nhất và cần sắp xếp để dễ dàng quản lý và thay dổi

Bài viết được chia làm 5 mục chính và sẽ đi từng bước cơ bản để khách hàng có thể rõ từng chức năng. 5 mục bao gồm : 

  1. Tạo danh mục 
  2. Tạo thương hiệu
  3. Tạo sản phẩm, giới thiệu các đặc điểm của sản phẩm.
  4. Tạo thuộc tính
  5. Tạo sản phẩm có thuộc tính

* Lưu ý: Tính năng Tạo thuộc tính sản phẩm chỉ khả dụng trên giao diện bán hàng (web shop).

II. Hướng dẫn sử dụng quản lý sản phẩm

Video: Hướng dẫn quản lý Sản phẩm

Video: Hướng dẫn quản lý Danh mục và Thương hiệu của Sản phẩm

1. Tạo danh mục

Trước khi bắt đầu tạo sản phẩm, thông thường Nhà bán hàng sẽ cần phải tổ chức cây danh mục sản phẩm cần được đăng bán. Tổ chức danh mục có tối đa 3 cấp. Tiếp theo đó, Nhà bán hàng sẽ thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở menu Quản lý sản phẩm => Danh mục

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện chức năng Danh mục

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của danh mục. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin sau:

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả thông tin. Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Kết quả sẽ được như hình ảnh dưới đây.

Kết quả khi tạo danh mục thành công.

Một số thông tin thêm:

2. Tạo thương hiệu

Thương hiệu là cảm nhận tổng thể về chất lượng, môi trường, uy tín và giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp. Nó giúp tạo ra cảm xúc, sự liên tưởng trong mắt người tiêu dùng về doanh nghiệp và các sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Do đó, việc sắp xếp thương hiệu sản phẩm cũng vô cùng quan trọng. Để khách hàng có cái nhìn khách quan về sản phẩm Nhà bán hàng đang bán. Sau đây là cách thưc hiện.

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở chức năng Quản lý sản phẩm => Thương hiệu.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện chức năng Thương hiệu

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Thương hiệu. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin và tính năng tương tự như ở phần tạo danh mục sản phẩm.

Biểu mẫu nhập thông tin thương hiệu

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả các thông tin, Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Màn hình sẽ đưa về trang Thương hiệu và kèm theo thông tin Nhà bán hàng vừa tạo ở vị trí đầu tiên.

Một số thông tin thêm:

3. Tạo Sản phẩm cho gói Start và web doanh nghiệp

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở menu Quản lý sản phẩm => Sản phẩm 

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện trang Sản phẩm

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Sản phẩm. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin sau

Biểu mẫu nhập sản phẩm

Bước 4: Sau khi đã điền tất cả thông tin, Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải màn hình. Màn hình sẽ quay lại trang Quản trị Sản phẩm với thông tin sản phẩm của Nhà bán hàng vừa tạo ở trên cùng.

Một số thông tin thêm:

4. Tạo phiên bản sản phẩm (thuộc tính sản phẩm)

(Chỉ dành do gói Grow trở lên)

Video: Hướng dẫn quản lý Danh mục và Thương hiệu của Sản phẩm

Trong quá trình xây dựng Web bán hàng, ta sẽ có nhu cầu tạo sản phẩm có nhiều phiên bản. Ví dụ: sản phẩm điện thoại Apple iphone 6 có nhiều màu sắc, lúc đó ta phải tạo ra nhiều sản phẩm iphone 6 với các màu khác. Do đó Web30s đã xây dựng chức năng Phiên bản sản phẩm để nhà bán hàng không phải tạo ra nhiều dữ liệu, gây khó khăn trong quản lý. Chỉ cần một sản phẩm kèm theo thuộc tính chẳng hạn màu sắc sẽ giúp hiển thị đa phiên bản trên một trang chi tiết sản phẩm.

Chức năng phiên bản có 4 loại thuộc tính. Trong đó gồm:

  1. Thuộc tính Văn bản: Loại lựa chọn dạng nút chứa văn bản với nhiều nút hiển thị sẵn bên ngoài (dạng  checkbox).
  2. Thuộc tính Lựa chọn: Loại lựa chọn dạng đóng mở với văn bản đã ghi sẵn và chỉ chọn 1 loại (dạng drop-down-list).
  3. Thuộc tính Màu sắc: Loại lựa chọn đưa màu sắc làm đại diện cho phiên bản (dạng checkbox).
  4. Thuộc tính Hình ảnh: Loại lựa chọn đưa hình ảnh làm đại diện cho phiên bản (dạng checkbox).

Những thuộc tính này sẽ hoạt động giống như danh mục cha. Nên khi tạo thuộc tính cha, Nhà bán hàng sẽ phải tạo thêm thuộc tính con (Chi tiết của thuộc tính).

Ví dụ về phiên bản sản phẩm

Sau đây là hướng dẫn tạo phiên bản sản phẩm:

Bước 1: Từ trang quản trị Nhà bán hàng chọn menu Quản lý sản phẩm => Phiên bản sản phẩm.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Giao diện trang Phiên bản sản phẩm

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền thông tin Tên Thuộc tính và chọn lựa 1 trong 4 loại hình mong muốn Kỹ thuật đã trình bày ở trên.

Biểu mẫu thuộc tính sản phẩm

Bước 4: Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu ở dưới cùng biểu mẫu để thêm thuộc tính mới. Kết quả sẽ hiển thị ở dưới cùng. 

Thuộc tính vừa tạo

Bước 5: Quý khác tạo chi tiết thuộc tính bằng cách ấn nút Thêm mới. Trong đó:

Tạo chi tiết thuộc tính văn bản và danh sách
Tạo chi tiết thuộc tính màu sắc
Tạo chi tiết thuộc tính hình ảnh

Một số vấn đề cần lưu ý:

5. Tạo sản phẩm có thuộc tính

(Chỉ dành do gói Grow trở lên)

Với Sản phẩm có thuộc tính sẽ giống với như thêm 1 sản phẩm thông thường. Nhưng ở sản phẩm có Phiên bản sẽ tạo nên sự đa lựa chọn cho khác hàng trong 1 sản phẩm. Mục đích để khách hàng tiện lợi tìm hiểu sản phẩm. 

Tuy nhiên, khi có chức năng sản phẩm Nhà bán hàng cần chú ý thực hiện để đảm bảo các phiên bản được chọn được hiển thị đầy đủ.

Sau đây là các bước để tạo 1 sản phẩm.

Bước 1: Từ Quản trị Web30s, Nhà bán hàng mở chức năng Quản lý sản phẩm => Sản phẩm 

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thêm mới ở bên góc phải màn hình.

Bước 3: Nhà bán hàng thực hiện điền các thông tin cơ bản của Sản phẩm. Các mục màu đỏ sẽ là các trường bắt buộc phải điền. Trong biểu mẫu sẽ có các thông tin tương tự thao tác tạo mới/chỉnh sửa sản phẩm phía trên:

Biểu mẫu thêm sản phẩm có phiên bản

Bước 4: Thêm phiên bản sản phẩm. Nhà bán hàng thực hiện chọn nút Thuộc tính cho sản phẩm này.

Vị trí thêm phiên bản sản phẩm

Bước 5: Nhà bán hàng sẽ vào giao diện của phiên bản và thực hiện chọn thuộc tính. Trong đó: 

Lựa chọn thuộc tính áp dụng lên sản phẩm

Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu. Để lưu thuộc tính đã chọn

Bước 6: Khi chọn hoàn tất, Nhà bán hàng thực hiện chọn Thêm phiên bản ở biểu mẫu.

Phiên bản sản phẩm

Bước 7: Chọn các thuộc tính và điền vào các thông tin trong biểu mẫu.

Biểu mẫu thông tin phiên bản sản phẩm

Biểu mẫu điền thông tin này sẽ đối chiếu các thuộc tính sẽ đưa ra các phiên bản có thể tạo trong biểu mẫu. Trong đó mã phiên bản không được trùng nhau. Nếu Nhà bán hàng không điền thì hệ thống sẽ tự động tạo ạ.

Trong trường hợp Nhà bán hàng đăng hình ảnh của phiên bản thì hình ảnh phiên bản mới nhất (Tạo sau cùng) sẽ được ưu tiên làm ảnh đại diện của sản phẩm. Hình ảnh chung của sản phẩm sẽ không được sử dụng.

Bước 8: Nhà bán hàng thực hiện ấn nút Lưu dữ liệu và tiếp tục thưc hiện lại Bước 6 cho đến khi đã tạo đủ phiên bản sản phẩm.

Bước 9: Nhà bán hàng ấn vào số 0 tại cột Tồn sau đó Nhà bán hàng nhập số liệu có trong kho nếu nắm rõ thông tin.

Giao diện kiểm tra phiên bản sản phẩm

Cập nhật sản phẩm tồn kho

Trong đó, vị trí dùng để thiết lập số lượng hàng hóa hiện có. Khi có 1 đơn đặt hàng thành công thì con số này sẽ tự động trừ vào kho cho đến khi bằng 0. Thì lúc này sản phẩm đó sẽ được quy vào hết hàng. Lúc này khách hàng của Nhà bán hàng sẽ không đặt được sản phẩm cho đến khi Nhà bán hàng cập nhật lại thông tin.

Bước 10: Nhà bán hàng đã hoàn tất biểu mẫu. Nhà bán hàng ấn nút Lưu dữ liệu ở phía góc phải màn hình. Màn hình sẽ đưa Nhà bán hàng về trang sản phẩm cùng thông tin sản phẩm vừa được tạo ở vị trí đầu tiên

Một số thông tin thêm:

III. Một số thông tin quản lý sản phẩm

Với việc quản lý sản phẩm với số lượng nhỏ sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu quản lý nhiều sản phẩm thì việc này sẽ gây khó trong quá trình xây dựng và quản lý sản phẩm. Do đó Web30s sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng tổ chức lại thông tin.

1.Quản lý thư mục

Việc quản lý nhiều sản phẩm thì hình ảnh sản phẩm và tập tin liên quan sử dụng sản phẩm là việc cần thiết. 

Để quản lý thư mục Nhà bán hàng truy cập Quản lý Website => Quản lý tập tin. Tại đây là trình quản lý tập tin. Nhà bán hàng thực hiện tạo các thư mục sản phẩm theo danh mục để dễ dàng quản lý.  Nhà bán hàng chỉ cần chuột phải vào thư mục cần được tạo 

Tạo thư mục quản lý tập tin

Nhà bán hàng lưu ý 2 vấn đề dễ gặp phải:

2.Quản lý tập tin

Quản lý tập tin cũng như quản lý thư mục. Nhà bán hàng nên đặt tên theo sản phẩm để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Việc sản phẩm có nhiều tập tin nhưng với tập tin được tải không chỉnh sửa sẽ thường là ít liên quan đến sản phẩm. 

Nhà bán hàng nên thực hiện điều chỉnh lại tập trước khi đăng tải lên Website. Để trong tương lai thì việc tìm kiếm các tập tin dễ dàng hơn. Ví dụ trong sản phẩm mẫu Iphone 12 với bản 128G dung lượng bộ nhớ, Nhà bán hàng không thể đăng 1, 2 ảnh mà thường là nhiều ảnh hơn. Kỹ thuật sẽ đặt tên theo cấu trúc tên sản phẩm và STT ảnh ở sau tập tin ( iphone12-128g-n ) trong đó STT là n có thể tùy biến theo số lượng của ảnh sản phẩm đó. Như vậy Nhà bán hàng trong tương lai nếu có tìm ảnh xóa để giảm tại dung lượng thì chỉ việc tìm theo đúng cấu trúc danh mục. 

Ngoài ra, Nhà bán hàng lưu ý những vấn đề sau:

3. Quản lý thuộc tính, phiên bản sản phẩm, Sản phẩm Danh mục.

Với việc quản lý các sản phẩm yêu cầu phải điều chỉnh để các sản phẩm chính hoặc muốn khách hàng thấy. Với đó Web30s đã tạo chức năng đăc điểm sản phẩm. Qua đó sẽ đưa ra 4 lưa chọn gồm: 

Với những đặc điểm trên cũng sẽ tạo điều kiện để khách hàng sắp xếp sản phẩm ra trang chủ. Thông thường thì giao diện sẽ được thiết kế đưa ra loại sản phẩm là sản phẩm mới. 

(*) Lưu ý:

Trên đây là hướng dẫn quản lý sản phẩm.

Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt Nam – Web30s

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version