Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Directadmin-Hướng dẫn quản trị cơ sở dữ liệu trên Directadmin và import database

Bài viết này sẽ Hướng dẫn quản trị cơ sở dữ liệu trên Directadmin, Manage Databases Directadmin, import database

Đầu tiền cần đăng nhập vào hosting và truy cập vào MySQL Management

Tạo Database

– Click Create new Database để tạo database

– Nhập các thông tin khởi tạo Database => Bấm Create

– Tạo Database mới thành công sẽ xuất hiện bảng thông tin, cần lưu lại thông tin này để cấu hình kết nối database trong soruce code

Import dữ liệu vào Database

– Truy cập vào MySQL Management => phpMyAdmin

– Đăng nhập với use và password đã tạo ở trên để vào phpMyAdmin

-Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện Import Database theo các bước sau:

Export Database

Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện các bước sau để Export Database:

Link tham khảo thêm:

https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-backup-host-tren-direct-admin.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version