Hướng dẫn quản trị dịch vụ Email Server Pro và Email Server Pro 247

  • Monday 29/01/2024

Hướng dẫn quản trị dịch vụ Email Server Pro và Email Server Pro 247

 

Hướng dẫn thao tác trên giao diện quản trị eMail Admin Pro:

1. Đăng nhập vào truy cập mục quản lý user eMail Admin Pro

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản trị của bạn, theo thông tin bạn được P.A Việt Nam cung cấp khi đăng ký dịch vụ Email Server Pro/Email Server Pro 247

Ở đây mình sẽ truy cập theo https://mail9351.maychuemail.com:1000/ với tài khoản kt@pa.net.vn sử dụng cho domain pa.net.vn

 

Hướng dẫn quản trị dịch vụ Email Server Pro và Email Server Pro 247 với giao diện eMailPro

 

Chọn tiếp vào mục Domains and Accounts

 

Email Server Pro

 

Tại đây bạn sẽ thấy thông tin các tên miền email của bạn và bạn cần chọn vào tên miền email mà bạn đang muốn quản trị.

 

 

Chọn tiếp vào mục Users và đây là nơi bạn sẽ quản lý các user đã khởi tạo

 

2. Tạo user mới

Tại trang quản lý user bạn có thể chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để tạo một user mới

 

 

Một bảng thông tin sẽ được hiện ra và bạn sẽ cần điền thông tin của user này

Mail Address: Tên địa chỉ email

New password: Mật khẩu cho địa chỉ email

Confirm new password: Nhập lại mật khẩu cho địa chỉ email

Display Name: Tên hiển thị của địa chỉ email

Mailbox Quota: Dung lượng lưu trữ mail

 

3. Cập nhật user đã khởi tạo

Để điều chỉnh sâu hơn cho user đã khởi tạo thì bạn có thể chọn vào user đã khởi tạo và sẽ có các danh mục có chức năng khác nhau như hình bên dưới

 

 

Bạn có thể tham khảo từng mục để có thể điều chỉnh như mong muốn sử dụng

General

Display Name: Tên hiển thị

Mailbox Quota: Dung lượng cấp phát cho tài khoản email

Time zone: Múi giờ

User/Employee ID: Mã ID nhân viên

Member of Mailing Lists: Chỉ định email này thuộc Mailing List nào trong các Mailing Lists hiện có

Member of Mail Aliases: Chỉ định email này thuộc Mail Alias nào hiện có

 

Email Server Pro 247

 

Forwarding

Save a copy in mailbox: Tính năng này giúp bạn giữ lại 1 bản copy mail nhận được sau khi forward mail đến email được chỉ định

Forward mails to address: Nhập địa chỉ email nhận mail forward tại đây (Mỗi email sẽ tương ứng 1 dòng và email sai sẽ không có hiệu lực)
(One mail address per line. Invalid address will be discarded.)

 

Email Server Pro 1

 

BCC

Monitor incoming emails via BCC: Tích chọn để bật tính năng kiểm soát mail BCC cho mail gửi đến

Monitor outgoing emails via BCC: Tích chọn để bật tính năng kiểm soát mail BCC cho mail gửi đi

BCC incoming emails to other address: Nhập email nhận mail BCC gửi đến

BCC outgoing emails to other address: Nhập email nhận mail BCC gửi đi

 

Email Server Pro 2

 

Aliases

Email addresses of alias accounts: Tích chọn để bật tính năng alias email (email phụ) làm trung gian nhận mail (Mỗi email sẽ tương ứng 1 dòng và email sai sẽ không có hiệu lực)
(One mail address per line. Invalid address will be discarded.)

 

Email Server Pro 3

 

White/Blacklist

Whitelisted senders (One record per line. ): Thêm địa chỉ email hoặc domain gửi mail vào Whitelist (Mỗi email hoặc domain một dòng)

Blacklisted senders (One record per line. ): Thêm địa chỉ email hoặc domain gửi mail vào Blacklist (Mỗi email hoặc domain một dòng)

Whitelisted recipients (One record per line. ): Thêm địa chỉ email hoặc domain nhận mail vào Whitelist (Mỗi email hoặc domain một dòng)

Blacklisted recipients (One record per line. ): Thêm địa chỉ email hoặc domain nhận mail vào Blacklist (Mỗi email hoặc domain một dòng)

 

Email Server Pro 5

 

Spam Policy

Enable spam checking: Tích chọn để bật bộ lọc mail spam

Quarantine spam: Tích chọn để cách lý các mail bị đánh giá spam

Enable virus checking: Tích chọn để bật tính năng quét virus cho mail

Quarantine virus: Tích chọn để cách lý các mail bị nhiễm virus

Enable bad-header checking: Tích chọn để bật tính năng bad-header

Quarantine bad-header emailL: Tích chọn để cách lý các mail bị bad-header

Enable banned file type checking: Tích chọn để bật tính năng quét file đính kèm trên mail có vi phạm rule của hệ thống hay không

Quarantine email which contains banned file types: Tích chọn để cách ly các mail có file đính kèm không hợp lệ theo rule của hệ thống

Prefix text [SPAM] to the subject of spam: Tích chọn mục này để gán thêm thông tin [SPAM] vào tiêu đề của email bị hệ thống đánh dấu mail spam

Mark mail as spam when score is >=: Điều chỉnh điểm của bộ lọc mail (Điểm spam cao > bộ lọc thấp | Điểm spam thấp > bộ lọc cao)

Block or quarantine marked spam when score is >=: Chặn hoặc cách ly các mail có điểm spam lớn hơn hoặc bằng số điểm spam được chỉ định

 

Email Server Pro 6

 

Password

New password: Nhập mật khẩu mởi (Tối thiểu 8 ký tự)
(At least 8 characters.)

Confirm new password: Nhập lại mật khẩu mới

 

Email Server Pro 7

 

Advanced

Đây là các chức năng và service được phép sử dụng của địa chỉ email.

Nếu bạn tắt đi một trong các chức năng và service này thì địa chỉ email tương ứng sẽ không sử dụng được chức năng và service đã tắt.

Email Server Pro 8

 


 

P.A Việt Nam hơn 22 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp Email Server Pro dành cho Doanh Nghiệp

Hãy khám phá dịch vụ Email Server Pro dành cho Doanh Nghiệp tại P.A Việt Nam
Email Server Pro
Email Server Riêng

Một số thông tin tham khảo thêm về dịch vụ mailserver: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)