Hướng dẫn Quý đại lý Unsuspend tên miền VN

  • Tuesday 13/11/2018

Hướng dẫn Quý đại lý Unsuspend tên miền VN


Quý đại lý truy cập và đăng nhập trang https://support.pavietnam.vn/. Sau đó, Quý đại lý truy cập menu Bản khai:


Quý đại lý truy cập chức năng Domain VN bị suspend ở menu Bản khai (cột bên phải của trang web):


Ở trang chức năng Domain VN bị suspend, Quý đại lý sẽ thấy toàn bộ danh sách dịch vụ Tên miền VN bị suspend do không đầy đủ bản khai:


* Chỉ những domain bị suspend mới được thể hiện ở trang này.


Quý đại lý có thể click vào [ Tải bản khai ] để kiểm tra lại thông tin tên miền đã khai báo:


Nếu chưa chính xác, Quý đại lý vui lòng download mẫu bản khai tên miền bên dưới đây để khai báo lại:

https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html


Quý đại lý khai báo xong có thể upload lại cập nhật cho tên miền cần thiết theo hướng dẫn ở đây (dẫn link hướng dẫn đại lý bổ sung bản khai tên miền)


Để tên miền có thể hoạt động lại thì Quý đại lý vui lòng click vào [ Unsuspend Domain ] và nhập vào bảng thông báo như hình:


Tên miền khi được Unsupend sẽ có thông báo như hình:


Sau khi đã làm thao tác đầy đủ mà tên miền chưa hoạt động thì Quý đại lý vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để kiểm tra.

Kết thúc hướng dẫn Quý đại lý sử dụng chức năng Unsuspend tên miền VN.

Cảm ơn Quý đại lý đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam

Rate this post