Hướng dẫn remove IP blacklist Directadmin

  • Wednesday 01/03/2017

Directadmin có cơ chế khi quý khách đăng nhập sai quá 5 lần, IP của quý khách sẽ bị đưa vào blacklist của Server và không thể truy cập vào control Directadmin trong một khoảng thời gian nhất định, tùy theo cấu hình của người quản trị.

Để khắc phục, quý khách thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào máy chủ VPS, Server tương ứng với quyền root thông qua SSH.

Bước 2: Liệt kê danh sách IP blacklist của Directadmin.

#cat /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

Bước 3: Xóa toàn bộ danh sách IP blacklist của Directadmin.

#echo > /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

Bước 4: Đưa IP của quý khách vào danh sách IP whitelist của Directadmin để không gặp lại tình trạng trên.

#echo “IP WAN” >> /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

Để lấy được IP WAN, quý khách vui lòng truy cập vào ip.pavietnam.vn

Bước 5: Restart lại dịch vụ Directadmin.

#/etc/init.d/directadmin restart