Hướng dẫn repair MySQL database sử dụng phpMyAdmin

  • Sunday 16/02/2020

Khi service MySQL trên VPS/Server vẫn hoạt động nhưng website bị lỗi: Error establishing a database connection, loại bỏ trường hợp chuỗi kết nối: host, database, user database và password không chính xác thì có thể nguyên nhân là do database trên VPS/Server bị crash.

Để xử lý trường hợp này, P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách để thực hiện repair MySQL database thông qua phpMyAdmin cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Bước 2: Chọn database cần repair –> Check all (để chọn toàn bộ table) –> Repair table

Ngoài cách thực hiện repair thủ công thông qua phpMyAdmin, nếu là người quản trị hệ thống nắm giữ thông tin password của VPS/Server thì có thể sử dụng command line để repair MySQL database, tham khảo hướng dẫn tại đây.

 

Rate this post