Hướng dẫn reset pass admin Directadmin

  • Friday 17/03/2017

Trong trường hợp quý khách quên mật khẩu Directadmin hoặc muốn thay đổi mật khẩu admin sang một mật khẩu khác.

Quý khách tham khảo như sau:

Hướng dẫn reset pass admin Directadmin

Bước 1: Truy cập SSH với quyền root vào VPS, Server

Tham khảo  https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html để có thể sử dụng putty SSH vào Server, VPS

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để thay đổi mật khẩu:

#passwd admin

reset pass admin directadmin

 

Lưu ý: Nhập mật khẩu sẽ không hiển thị, có thể copy mật khẩu và click phải chuột vào trình putty sau đó enter để xác nhận.

Sau khi hoàn tất, thử lại việc truy cập Directadmin với quyền admin.

Trong trường hợp nếu vẫn không truy cập được user admin thành công, khả năng cao Server quý khách bị full disk.

Tham khảo https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-xu-li-khi-vps-bi-full-disk.html để xử lí tiếp.

Trường hợp quý khách đã thao tác như các hướng dẫn, nhưng vẫn không truy cập được admin Directadmin, quý khách gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.