Hướng dẫn reset pass admin Joomla

  • Saturday 01/04/2017

Trong trường hợp quý khách bị mất hoặc quên mật khảu admin đối với mã nguồn Joomla, quý khách tham khảo thao tác theo bài hướng dẫn sau để thực hiện reset.

Bước 1: Truy cập vào database mà website quý khách sử dụng thông qua phpMyAdmin.

Bước 2: Tìm table _users và truy vấn > Edit user admin tương ứng.

Bước 3: Tìm tới trường password, mục Function chọn MD5  Value thì nhập mật khẩu tương ứng. Sau đó Go để lưu thay đổi.

Sau đó, thử lại việc đăng nhập admin với mật khẩu mới.

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc thực hiện không thành công, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Rate this post