Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn reset pass admin Magento

Trong 1 số trường hợp, quý khách bị mất tài khoản admin hoặc quên tài khoản admin quản lý Magento. Quý khách tham khảo các hướng dẫn dưới đây để reset.

Bước 1: Truy cập vào database tương ứng mà website quý khách đang sử dụng thông qua phpMyAdmin. Chọn table admin_user và edit user tương ứng.

Bước 2: Tìm tới trường password chọn Function là MD5 và nhập mật khẩu tương ứng cần thay đổi > Go để lưu thay đổi.

Thử lại việc truy cập admin xem đã thành công chưa.

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc thao tác không thành công, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

4.5 / 5 ( 152 bình chọn )
Exit mobile version