Hướng dẫn reset pass đại lý

  • Thursday 10/10/2013

Quý khách cần reset pass đại lý user A, Quý khách thực hiện như hướng dẫn sau:

 

B1. Vào trang http://daily.pavietnam.vn nhấn vào link “Tìm mật khẩu” sẽ xuất ra form tìm mật khẩu. 
 
B2. Điền đầy đủ các thông tin trên form: Username của đại lý, Email của đại lý lúc đăng ký và cuối cùng là mã bảo vệ rồi nhấn nút “Xin mật khẩu”.
 
B3. Sau khi thực hiện B2 nếu hợp lệ hệ thống sẽ gửi đến Email của đại lý một Email xác nhận xin mật khẩu và trong mail có một link xác nhận, đại lý nhấn vào link xác nhận này để sinh lại mật khẩu mới(Chú ý: IP thực hiện xin mật khẩu lúc đầu và IP xác nhấn link phải cùng một IP)
 
B4. Sau khi nhấn vào link xác nhận nếu hợp lệ và báo đã reset lại mật khẩu thì hệ thống sẽ gửi một Email về thông tin tài khoản mới tới Email của đại lý(Lưu ý: Nếu mail không có trong hộp thư inbox, kiểm tra thêm trong hộp thư spam, bulk,..)
 
B5. Sau khi có thông tin tài khoản do hệ thống P.A Vietnam gửi lại, quý đại lý vui lòng vào trang http://daily.pavietnam.vn để tiến hành đăng nhập lại. Sau khi đăng nhập thành công, P.A khuyến đại lý nên thay đổi lại mật khẩu của mình băng cách vào menu “Đổi Password” để thay đổi  lại mật khẩu vì lý do bảo mật.