Hướng dẫn restore dữ liệu từ Recovery point trên server backup Agent

  • Monday 22/08/2016

Từ bảng điều khiển chọn Recovery Point và chọn thời điểm bạn cần restore dữ liệu, sau đó click biểu tượng browse 

Sau đó tìm file/folder mà bạn muốn restore và ấn nút Restore Selected để tiến hành thao tác restore dữ liệu

Các bạn chọn vị trí file sau khi restore tại mục Restore to Folder

– sẽ restore files về vị trí khi bản backup được thiết lập

– Alternate Location: restore files về vị trí mà bạn chỉ định

Trong trường hợp file cũ của bạn vẫn tồn tại, bạn cần phải đánh dấu tích vào ô Overwrite Existing Files để hệ thống tiến hành khi đè dữ liệu lên file hiện tại trên máy chủ của bạn

Rate this post