Hướng dẫn sao lưu toàn bộ dữ liệu trên XAMPP

  • Wednesday 09/03/2022

XAMPP là một trong những phần mềm giúp bạn tạo localhost để học lập trình website. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu lại các dữ liệu trên XAMPP của website để bạn cài đăt lại máy hoặc upload lên hosting khi website đã xây dựng hoàn tất.

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên XAMPP

Sao lưu source code của website

Bạn truy cập vào đường dẫn của XAMPP và tìm đến thư mục /htdocs, bên trong này sẽ chứa source code website bạn đã tạo. Bạn tiến hành nén (.zip) tất cả thư mục hoặc một vài thư mục mà bạn cảm thấy là cần thiết.

 

Sao lưu database của website

Bạn truy cập vào địa chỉ http://localhost/phpmyadmin, chọn tên database mà bạn muốn lưu > chọn Xuất (Export).

 

Trường hợp bạn có nhiều database cần sao lưu, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập vào thư mục data MySQL theo đường dẫn: C:\xampp\mysql\data 

Ở đây bạn sẽ thấy có rất nhiều thư mục, đó là tên các cơ sở dữ liệu hiện đang có trên localhost. Bạn có thể nén hoặc sao chép toàn bộ các thư mục này để sao lưu lại.

Như vậy bạn đã hoàn tất việc sao lưu dữ liệu trên xampp.
Chúc các bạn thành công.

__________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/