Hướng dẫn SSH Key User DirectAdmin

  • Wednesday 26/07/2023

I. Giới thiệu SSH Key User Directadmin 

Ngày nay việc sử dụng sử dụng Git khá phổ biến nên cần key SSH User Directadmin cho mỗi host để kết nối đến Github thao tác source code. Từ phiên bản Directadmin 1.55.0 đã cho phép kết nối SSH cho admin, reseller và user. 

Bây giờ bạn có thể tạo, chỉnh sửa, xóa các key SSH trong Control Panel Directadmin.

II. Các bước tạo SSH Key User DirectAdmin

Các bạn truy cập vào Directadmin với Level User -> Chọn SSH Key :

SSH Key User Directadmin

Tại đây có 2 phần để bạn lựa chọn như sau :

Create SSH Key : Bạn có thể tạo trực tiếp SSH Key User Directadmin ở đây.

Paste Authorized Key : Nếu bạn đã có sẵn SSH Key rồi. Bạn hãy chọn dòng này nhé.

Cách 1 : Nếu chưa có SSH Key có thể tạo trực tiếp SSH Key User Directadmin như sau :

Nhập thông tin rồi nhấn Create.

Sau khi đã tạo xong các bạn Select vào Key đã tạo -> Chọn Authorize để Key đã tạo sẽ được thêm vào danh sách các Key được ủy quyền để bạn có thể sử dụng để kết nối với SSH trên Server.

Sau khi tạo xong Private Key và Public Key sẽ được nằm trong thư mục có đường dẫn : 

/home/user/.ssh/…

Cách 2 : Import Key có sẵn :

Các bạn copy Public Key đã có sẵn dán vào mục “Paste Authorized Key” và nhấn Create.

Di chuyển sang Tab Authorized Keys để kiểm tra Public Key đã import và Select vào Key đã tạo -> Chọn Authorize

Hoặc cũng có thể upload 2 file id_rsa, id_rsa.pub trong máy tính của bạn vào thư mục .ssh trên host và cần CHMOD lại các file này thành 600 nhé.

III. Sử dụng SSH Key User DirectAdmin

Tùy hệ điều hành các bạn đang sử dụng mà ta SSH vào như sau 

Với hệ điều hành Window có thể download phần mềm Putty để sử dụng. 

Sau khi download và cài đặt Putty bạn mở PuTTY lên sau đó click vào SSH => Auth. Tiếp đến bạn click vào Browse để tìm đến file Private key đã tạo và lưu ở bước hướng dẫn trên. Khi đã trỏ được đến file Private và bạn thực hiện SSH thì bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập vào Passphrase, bạn hãy nhập Passphrase để hoàn tất bước SSH nhé.

 

Sử dụng SSH Key với Linux/MacOS

Với Linux/MacOS để sử dụng SSH key bạn mở Terminal lên và sử dụng lệnh sau để SSH. Với cú pháp như sau.

ssh -i đường-dẫn-private-key-của-bạn ten-user@IPServer -p 1111

Ví dụ : ssh -i /home/quyan/.ssh/pakey patest@112.213.89.3 -p 1111

Trong đó :

ssh -i cú pháp sử dụng key

/home/quyan/.ssh/pakey: Đường dẫn đến file Key ở máy tính (thay bằng đường dẫn của bạn)

patest: User DirectAdmin (thay bằng user của bạn)

112.213.89.3 : Thay bằng hostname hoặc IP máy chủ

-p 1111: Port SSH máy chủ (thay bằng Port SSH máy chủ của bạn, nếu port mặc định 22 thì bỏ qua option này)

Thực hiện các bước như hướng dẫn trên là các bạn có thể tạo và sử dụng SSH Key User DirectAdmin. Nếu trong quá trình thao tác gặp lỗi có thể gửi mail vào kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm các hướng dẫn khác về Directadmin tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)