Hướng dẫn SSH vào VPS Linux bằng Key

  • Thursday 20/05/2021

Để sử dụng SSH Keys truy cập VPS, các bạn chỉ cần login thông qua các phần mềm SSH như PuTTy, Bitvise, ZOC và lựa chọn file Private Key đã tạo khi trước.

Đối với PuTTy

– Sau khi mở ứng dụng putty lên ở phần HostName: sẽ nhập vào địa chỉ IP VPS của bạn, phần Port: mặc định port ssh là 22, nếu VPS bạn có cấu hình thay đổi sang port khác thì nhập vào khung Port.

– Sau đó Ở mục Connection –> Click Auth sẽ show ra như hình sau

Ở mục số 2: Browse Bạn sẽ chọn đến đường dẫn chứa file key  đã được tạo trong quá trình genkey trước đó  và click Open để kết nối. Bạn có thể tham khảo bài viết tạo key sau:

Hướng dẫn tạo key SSH