Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản trên điện thoại VoIP

Hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản trên điện thoại VoIP

Điện thoại VOIP có nhiều loại với nhiều chức năng khác nhau. Ngoài các phím bấm số để gọi, tùy theo chức năng mà điện thoại có thể sẽ có thêm các phím hoặc nút khác để hỗ trợ cho người sử dụng điện thoại. Các phím và nút này thường được ghi bằng tiếng Anh nên sẽ khó sử dụng đối với một số người…

Sau đây là ý nghĩa và chức năng của một số phím thông dụng trên máy điện thoại bàn VoIP

Ngoài ra, còn các phím chức năng do mình tự cài đăt. Ví dụ như: xem lịch sử cuộc gọi, rướt cuộc gọi từ máy khác, danh bạ điện thoại,…

4.6 / 5 ( 168 bình chọn )
Exit mobile version