Hướng dẫn Sử dụng chức năng Đăng nhập Google

  • Tuesday 21/09/2021

Hướng dẫn các bước sử dụng tính năng “Đăng nhập Google” của Web30s.

Bước 1:

Quý khách truy cập vào https://console.developers.google.com

Bước 2:

Bên trái Quý khách nhấp vào ‘Credentials’. Trong danh sách ‘OAuth 2.0 client IDs’ Quý khách chọn 1 OAuth client ID: ‘đường dẫn website’. Nếu Quý khách chưa có ứng dụng Quý khách xem hướng dẫn tạo ứng dụng phía trên để tạo 1 ứng dụng OAuth client ID.

Bước 3:

Quý khách nhập đường dẫn sau ‘http://đường dẫn website/google-callback’ vào ô ‘Authorized redirect URIs’. Nhấp ‘Save’.

2. Để sử dụng tính năng này, Quý khách vui lòng nhấn vào nút ‘Kích hoạt’.

Sau đó Quý khách chọn Lưu dữ liệu.

Vậy là Quý khách đã hoàn thành cấu hình tạo tài khoản thành viên cho web30s bằng cách cho phép sử dụng tài khoản Google để đăng nhập website.

Bài viết tham khảo:

Hướng dẫn Tạo ứng dụng OAuth client ID Google

Quý Khách có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
tên miền id.vn