Hướng dẫn sử dụng chức năng gửi yêu cầu Xuất hóa đơn

  • Thursday 13/04/2017

1. Hướng dẫn Đối tác yêu cầu xuất hóa đơn

Bước 1: Quý khách login vào tài khoản đại lý của mình

Bước 2: Tìm Menu Kế Toán bên tay trái màn hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Quý khách chọn “Gửi yêu cầu xuất hóa đơn”.

Bước 4: Quý khách chọn loại dịch vụ và thời gian
– Tên miền Việt Nam: Do tên miền Việt Nam xuất theo hóa đơn riêng.
– Các dịch vụ khác: Bao gồm các dịch vụ còn lại ngoại trừ tên miền Việt Nam.

Sau khi nhấn “Xem giao dịch” Quý khách sẽ thấy tất cả các dịch vụ chưa xuất hóa đơn trong mốc thời gian mà Quý khách chọn.

Bước 5: Quý khách có thể check chọn all để gửi yêu cầu 1 lần hoặc chọn từng dịch vụ muốn xuất hóa đơn.

Bước 6: Sau khi chọn dịch vụ cần xuất hóa đơn, Quý khách chọn “Gửi yêu cầu xuất hóa đơn” là hoàn tất, bộ phận Kế toán Xuất hóa đơn của P.A sẽ nhận được yêu cầu của Quý khách.

2. Hướng dẫn Đối tác xem log trạng thái xuất hóa đơn:

Để theo dõi và xem  trạng thái xuất hóa đơn, Quý khách tìm menu Kế toán bên tay trái màn hình và chọn chức năng “Hàng đợi yêu cầu xuất hóa đơn”. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị ở tab “Hóa đơn chờ xuất”.

Khi hóa đơn đã xuất rồi, thì trong mục này sẽ không có thông tin, để xem thông tin giao dịch đã xuất Quý khách có thể chọn mục “Hóa đơn đã xuất”.

 

3. Hướng dẫn đối tác xem Bảng kê, số hóa đơn

Để hỗ trợ cho Quý đối tác quản lý  danh sách dịch vụ xuất hóa đơn, số hóa đơn, bảng kê. Quý khách có thể xem Bảng kê danh sách các dịch vụ đã xuất hóa đơn tương ứng số

hóa đơn nào và bao gồm các tên miền nào.

Để xem bảng kê, bằng cách click vào nút “Xem” trên tab Hóa Đơn Đã Xuất.

Nếu Quý khách muốn download bảng kê về máy cá nhân của mình, Quý khách có thể chọn nút “Tạo bảng kê chi tiết”, hệ thống sẽ xuất ra file Excel .xsl để Quý khách download về.

4.5/5 - (76 bình chọn)