Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý Import hóa đơn điện tử

  • Saturday 14/08/2021

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý Import hóa đơn điện tử

Quản lý import trong phần mềm hóa đơn điện tử do PA Việt NAM cung cấp là chức năng giúp người dùng nhập các thông tin biểu mẫu hoặc danh sách đã có trước đó, không cần phải thực hiện nhập lại nhiều lần khi thêm mới hóa đơn.

Bằng cách này người dùng có thể tiết kiệm được khoảng thời gian để bỏ nhập liệu cho thông tin hóa đơn mới.

1. Quản lý import hóa đơn điện tử: Import hóa đơn

Để sử dụng chức năng import hóa đơn, Quý khách vui lòng :

Bước 1: Vào mục ” Quản lý import” phía bên trái menu

 

Bước 2: Click vào mục “Import hóa đơn” trong đó giao diện sẽ bao gồm chức năng “Thêm mới” và “xóa” danh sách hóa đơn đã được upload.

 

   Về phần thêm mới dánh sách hóa đơn Quý khách có thể điền các thông tin như sau:

– Phần mẫu số: Quý khách vui lòng chọn phần mẫu số hóa đơn đã được tạo và đăng ký với chi cục thuế trước đó.

  Ví dụ : Hóa đơn giá trị gia tăng – 01GTKT0/001

– Phần ký hiệu: Tương tự Quý khách vui lòng chọn ký hiệu hóa đơn đã đăng ký.

– Phần chọn file excel: Quý khách vui lòng chọn file dánh sách hóa đơn đã có sẵn trước đó để upload lên phần mềm hóa đơn.

  Lưu ý: Chọn file .xls, .xlsx upload lên hệ thống, dung lượng file không vượt quá 100MB! Quý khách cũng có thể tham khảo mẫu upload trên trang quản trị hóa đơn.

– Chọn phiên bản: Quý khách có thể sử dụng phiên bản cũ và mới trên trang quản trị hóa đơn ạ.

2. Quản lý Import hóa đơn điện tử: Import phiếu xuất kho

Về phần phiếu xuất kho Quý khách lưu ý sẽ có 2 dạng mẫu phiếu xuất tương ứng mẫu mà Quý khách đã kê khai lên thuế trước đó.

Quý khách có thể tham khảo 2 mẫu như sau trên thanh menu quản lý hoá đơn:

– Mẫu vận chuyển hàng nội bộ (03XKNB)

– Mẫu gửi bán hàng đại lý (04HGDL)

Phần thêm mới Quý khách vẫn điền thông tin như đã import hóa đơn:

– Phần mẫu số : Quý khách vui lòng chọn phần mẫu số hóa đơn đã được tạo và đăng ký với chi cục thuế trước đó.

– Ký hiệu: Tương tự Quý khách vui lòng chọn ký hiệu hóa đơn đã đăng ký.

– Chọn file excel : Quý khách chọn file dánh sách hóa đơn đã có sẵn trước đó để upload lên phần mềm hóa đơn.

Lưu ý: Chọn file .xls, .xlsx upload lên hệ thống, dung lượng file không vượt quá 100MB! Quý khách cũng có thể tham khảo mẫu upload trên trang quản trị hóa đơn.

– Loại phiếu xuất: Quý khách chọn tương ứng phiếu xuất đã được đăng ký với chi cục thuế để upload lên quản trị hóa đơn.

3. Phần import khách hàng và import sản phẩm hóa đơn điện tử

Hai phần này đều có chức năng tương ứng như nhau.

Quý khách cho chuẩn bị file excel dánh sách khách hàng và sản phầm trước đó, Quý khách có thể dựa theo file mẫu trong phần mềm quản trị hóa đơn đã cung cấp.

– Phần chọn ứng dụng : Quý khách sẽ chọn theo thông tin tên phần mềm ứng dụng đang sử dụng tại máy tính, nếu sử dụng phần mềm hóa đơn trên trình duyệt vui lòng chọn mặc định là P.A import.

Trên là bài viết hướng dẫn quản ký import hóa đơn điện tử để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của PA Việt Nam tại link: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)