Hướng dẫn sử dụng chức năng Quên mật khẩu hóa đơn điện tử

  • Wednesday 25/11/2020

Để sử dụng chức năng tìm mật khẩu đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử , Quý khách có thể làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Truy cập vào link đăng nhập trang hóa đơn điện tử của Quý khách

Ví dụ: https://demo.hoadon30s.vn

Bước 2: Nhấn vào nút Quên mật khẩu.

Bước 3: Nhập Email và Mã Bảo Vệ nhấn Quên mật khẩu.

Bước 4: Sau khi nhấn vào nút Xin mật khẩu hệ thống sẽ gửi 1 email có chứa link xác nhận đến tài khoản email của Quý khách (để đảm bảo đúng là chủ thể gửi yêu cầu reset thì hệ thống mới gửi lại).

Bước 5: Quý khách kiểm tra email và nhấn vào link xác nhận.

Bước 6: Sau khi click vào link xác nhận hệ thống sẽ gửi lại email có chứa thông tin login user + password