Conversation mail là gì ? Hướng dẫn sử dụng conversation mail trên outlook

  • Monday 04/10/2021

Conversation mail là gì ?

Gộp nhiều email cùng chủ đề trong tiếng anh gọi là view email messages by conversation. Tức là gộp tất cả các email giao dịch với 1 đối tác nào đó thành một cuộc hội thoại và trình bày chúng theo thứ bậc, giúp dễ đọc và điều hướng đến từng email để dễ dàng quản lý.

Hướng dẫn sử dụng conversation mail trên Outlook:

Từ bất kỳ thư mục thư nào, chẳng hạn như Inbox của bạn, chọn View/Show as Conversations

Thay đổi tùy chọn Conversation:

Show Messages from Other Folders: Sử dụng tùy chọn này để hiển thị các tin nhắn trong cuộc trò chuyện đã được chuyển đến các thư mục khác cũng như các tin nhắn bạn đã gửi được lưu trữ trong thư mục Các mục đã gửi của bạn.

Show Senders Above the Subject: Hiển thị tên người gửi trước chủ đề trong hộp thoại.

Always Expand Selected Conversation: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho cuộc hội thoại hiện được chọn. Cuộc hội thoại được chọn khi bạn chọn hộp này sẽ luôn xuất hiện được mở rộng.

Use Classic Indented View: Mail cũ trong conversation sẽ hiển thị lên đầu và mail mới thì dưới cùng.

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài Viết Liên Quan:

  1. Hướng dẫn nhanh sử dụng webmail Pro Roundcube
  2. Hướng dẫn cấu hình Email chuyển tiếp trên WebMail cPanel
  3. Hướng dẫn User xóa mail sử dụng bằng Webmail cPanel | P.A Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)