Conversation mail là gì ? Hướng dẫn sử dụng conversation mail trên worldclient

  • Monday 04/10/2021

Conversation mail là gì ?

Gộp nhiều email cùng chủ đề trong tiếng anh gọi là view email messages by conversation. Tức là gộp tất cả các email giao dịch với 1 đối tác nào đó thành một cuộc hội thoại và trình bày chúng theo thứ bậc, giúp dễ đọc và điều hướng đến từng email để dễ dàng quản lý.

Hướng dẫn sử dụng conversation trên worldclient:

Đầu tiên bạn login vào giao diện webmail worldclient, sau khi đăng nhập thành công bạn stick vào “Enable Message List Threading” để enable chức năng Conversation mail.

Sau khi enable xong, bạn có thể ra Inbox để kiểm tra lại các mail trao đổi qua lại sẽ thấy như sau:

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài Viết Liên Quan:

    1. Hướng dẫn nhanh sử dụng webmail Pro Roundcube
    2. Hướng dẫn sử dụng chức năng Email Account trên Cpanel!
    3. Hướng dẫn tạo chữ ký webmail mdaemon 19
5/5 - (1 bình chọn)