Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

  • Friday 17/03/2023

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Để sử dụng phần mềm syn từ máy tính người dùng trên linux mint lên server drive các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Click vào menu icon trên màn hình chính của linux mint như hình bên dưới

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 2: Ngay ô tìm kiếm nhập Software manager -> nhấn enter sẽ ra màn hình sau:

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Ngay ô tìm kiếm nhập từ khóa  nextcloud nhấn enter sẽ ra kết quả như hình trên, click vào dòng NextCloud Desktop -> chọn install như hình bên dưới

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 3: Sau khi nhấn install sẽ ra màn hình nhu sau và click vào Continue

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 4: Sau khi cài đặt xong sẽ ra như màn hình bên dưới và click vào nút Launch trên góc phải màn hình để mở ứng dụng vừa cài đặt xong

Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 5: Click vào nút Log in để đăng nhập vào quản lý drive. Nhập thông tin Server address -> Next -> Click vào đăng nhập -> nhập email và mật khẩu để login vào drive.   Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công sẽ chọn thư mục để syn đồng bộ dữ liệu từ máy tính cá nhân lên Drive
Hướng dẫn sử dụng drive client trên linux

Bước 7: Hoàn thành.

Ngoài hướng dẫn trên các bạn có thể click vào đây tham khảo thêm hướng dẫn những tính năng khác của cloud drive.

Để tham khảo những chương trình khuyến mãi dành cho dịch vụ cloud drive, các bạn truy cập vào https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ để có những chương trình khuyến mãi mới nhất dành cho dịch vụ này.

5/5 - (1 bình chọn)