Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng dùng email quản lý gửi yêu cầu hỗ trợ đến P.A

Để thuận tiện cho việc hỗ trợ khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ mà không cần phải login vào trang https://support.pavietnam.vn, P.A Việt Nam phát triển thêm chức năng dùng email quản lý để gửi yêu cầu, để gửi yêu cầu bằng sử dụng email, Quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Quý khách login vào tài khoản email lúc Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ.

Bước 2: Soạn nội dung và gửi đến địa chỉ kythuat@pavietnam.vn nếu muốn liên hệ với phòng kỹ thuật và Cus@pavietnam.vn nếu muốn gửi đến phòng Dịch vụ khách hàng.

Bước 3: Sau khi Quý khách gửi mail, sẽ có 1 email xác nhận từ hệ thống gửi lại vào email của Quý khách để xác minh xem đúng chủ thể hay không( việc này nhầm hạn chế mail giả mạo).

Bước 4: Quý khách kiểm tra email và nhấn vào link xác nhận là yêu cầu sẽ đến hệ thống support của P.A.

Ngoài ra Quý khách có thể xem thêm video clip hướng dẫn bên dưới.

Rate this post
Exit mobile version