Hướng dẫn sử dụng Email Marketing cho người mới bắt đầu

  • Tuesday 10/11/2020

Hướng dẫn sử dụng Email Marketing cho người mới bắt đầu

Nhiều Anh/Chị sau khi đăng ký dịch vụ Email marketing thì không biết bắt đầu từ đâu và cấu hình như thế nào để sử dụng được phần mềm này. Mình xin hướng dẫn cho cho Anh/Chị như sau:

Đầu tiên khi đăng ký dịch vụ Email Marketing ở P.A Việt Nam xong, Anh/Chị sẽ nhận được thông tin đăng nhập vào CRM crm.pavietnam.vn để quản lý.

Bước 1: Trước khi tạo chiến dịch lập lịch gửi email đi thì Anh/Chị phải tạo thông tin SMTP server trước, Anh/Chị tham khảo link hướng dẫn cấu hình smtp: https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cau-hinh-smtp-tren-phan-mem-email-marketing.html
Note:
Thường bước cấu hình smtp này kỹ thuật P.A đã cấu hình sẵn rồi, nếu Anh/Chị có thêm tài khoản smtp khác thì cấu hình thêm, còn không thì bỏ qua bước 1 này. 

Bước 2: Sau khi cấu hình smtp xong và test gửi thành công xong rồi thì kế tiếp phải tạo nội dung theo template có sẵn hay tự làm 1 template riêng: https://kb.pavietnam.vn/email-marketing-tao-noi-dung-email-theo-template.html

Bước 3: Sau khi đã làm xong mẫu nội dung gửi mail tiếp bước là tạo danh sách khách hàng để có danh sach email mà tạo chiến dịch lập lịch gửi đi. kb.pavietnam.vn/huong-dan-cong-cu-trich-xuat-email.html

Bước 4: Sau khi tạo có danh sách email khách hàng xong thì bước cuối cùng là tạo chiến dịch để lập lịch hệ thống tự động gửi đi:  https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-tao-chien-dich-tren-email-marketing.html

Hiện tại chúng tôi có 1 số chương trình khuyến mãi  Quý khách cũng có thể tham khảo tại đây

Email marketing cho người mới bắt đầu