[Chat30s] Hướng dẫn sử dụng giao diện Chat30s cho tài khoản nhân viên

  • Tuesday 30/07/2019

Giao diện Chat30s mới với thiết kế hiện đại cùng những tính năng hữu ích sẽ giúp Quý khách sử dụng dễ dàng hơn. Việc hỗ trợ Khách hàng trở nên đơn giản.

Link đăng nhập là : https://livechat.pavietnam.vn

Sau khi đăng nhập, giao diện chính sẽ như ảnh dưới . Các chức năng sử dụng vui lòng xem thêm chú thích bên dưới

chú thích hình ảnh:
1. Menu chính, các chức năng cấu hình thiết lập cho tài khoản.
2. Mục tìm kiếm nội dung chat, yêu cầu nhập từ 6 ký tự trở lên
3. Xem các thông báo của hệ thống
4. Tab danh sách chat với khách hàng
5. Tab danh sách chat với nhân viên nội bộ
6 . Danh sách các khách hàng đang truy cập website. Tại đây có thể chủ động mời khách hàng chat.
7. Danh sách các cuộc chat.
8. Vùng nhập nội dung chat.
9. Chức năng gửi ảnh hoặc file
10. Chuyển chat sang nhân viên khác
11. Thao tác trên cuộc chat hiện tại : Export log chat, Kết thúc cuộc chat, Rời khỏi cuộc chat (trong trường hợp chat nhóm)
12. Thông tin chi tiết của Khách hàng (người đang chat với mình). Click vào để xem chi tiết
13. Thông tin chi tiết của Khách hàng (người đang chat với mình). Tại đây có thể cập nhật hoặc thêm thông tin mới.
14. Thêm 1 nhân viên khác vào cuộc chat, Khi đang chat nhân viên có thể add thêm 1 nhân viên khác để hỗ trợ trả lời khách hàng. Xem thêm hướng dẫn tại đây
15. Thiết lập bật/tắt thông báo khi có tin nhắn tới

 

Rate this post