Hướng dẫn sử dụng nhiều domain cho 1 website WordPress

  • Saturday 07/03/2020

Quý khách có 1 website với tên miền là domainname.vn. Quý khách muốn dùng nhiều tên miền cho 1 tên miền chính là: domainname.vn
Ví dụ: Quý khách muốn tên miền domainname.com dùng chung source code với tên miền domainname.vn
Quý khách cấu hình như sau:

Parked domain (Aliases) về hosting đang chạy site chính và trỏ đúng về thư mục của site chính luôn (thường là /public_html)
Chuyển WP_SITEURL và WP_HOME về domain mà khách hàng truy cập
  1. Parked domain (Aliases) về hosting đang chạy site chính và trỏ đúng về thư mục của site chính luôn (thường là /public_html)
  • Quý khách truy cập vào hosting tên miền domainname.vn và tạo Parked domain (Aliases): domainname.com về hosting đang chạy site chính và trỏ đúng về thư mục của site chính luôn (thường là /public_html – chung source code tên miền: domainname.vn)
  • Qúy khách cấu hình trỏ ip của tên miền domainname.com tại trang quản trị domain như: https://access.pavietnam.vn/login.php
  1. Chuyển WP_SITEURL và WP_HOME
  • Quý khách truy cập vào hosting tên miền: domainname.vn
    Ví dụ khi ta thêm parked domain (Aliases) domainname.com vào domainname.vn mặc định khi truy cập vào domainname.com trình duyệt sẽ tự động redirect về domain chính là domainname.com vì vậy chúng ta cần thêm đoạn code sau vào file wp-config.php để khi khách vào bằng domain nào thì vẫn giữa nguyên ở domain đó và link các bài post, page vẫn ở domain mà khách truy cập.

Thêm đoạn code này vào file wp-config.php của tên miền: domainname.vn

define(‘WP_SITEURL’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);
define(‘WP_HOME’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);

Qúy khách tham khảo Xóa DNS tại đây và kiểm tra lại

https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Ten-mien/DNS/Xoa-cached-DNS-tren-may-tinh.html