Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng nhiều domain cho 1 website WordPress

Quý khách có 1 website với tên miền là domainname.vn. Quý khách muốn dùng nhiều tên miền cho 1 tên miền chính là: domainname.vn
Ví dụ: Quý khách muốn tên miền domainname.com dùng chung source code với tên miền domainname.vn
Quý khách cấu hình như sau:

Parked domain (Aliases) về hosting đang chạy site chính và trỏ đúng về thư mục của site chính luôn (thường là /public_html)
Chuyển WP_SITEURL và WP_HOME về domain mà khách hàng truy cập
  1. Parked domain (Aliases) về hosting đang chạy site chính và trỏ đúng về thư mục của site chính luôn (thường là /public_html)
  1. Chuyển WP_SITEURL và WP_HOME

Thêm đoạn code này vào file wp-config.php của tên miền: domainname.vn

define(‘WP_SITEURL’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);
define(‘WP_HOME’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);

Qúy khách tham khảo Xóa DNS tại đây và kiểm tra lại

https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Ten-mien/DNS/Xoa-cached-DNS-tren-may-tinh.html

5/5 - (10 bình chọn)
Exit mobile version