Hướng dẫn sử dụng Plugin Contact Form 7

  • Tuesday 23/11/2021

1. Contact Form 7 là gì?

Contact Form 7 là 1 plugins trên wordpress được viết bởi Takayuki Miyoshi, có thể quản lý nhiều Form gửi mail khác nhau. Ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh hình thức và nội dung email rất dễ dàng. Form hỗ trợ Ajax-powered submitting, CAPTCHA, Bộ lọc Spam Akismet của wordpress.

2. Cài đặt Plugin Contact Form 7

Tại giao diện quản trị website (WordPress Dashboard) > Plugins > Add New > Nhập từ khóa tìm kiếm “Contact Form 7

 

Sau khi tìm được plugin Contact form 7, bạn chọn Install Now > Active

 

3. Tạo và chèn form liên hệ vào website.

Sau khi Active plugin thành công, bạn sẽ được chuyển đến giao diện Contact form 7.
Ở đây, bạn có thể chọn Add New để tạo mới hoặc Edit để chỉnh sửa form liên hệ có sẵn.

 

Sau khi chọn Add new, bạn cần nhập tên Form (1) và tạo các thẻ giá trị mà bạn muốn người dùng nhập vào form (2).

Mặc định trong phần nội dung sẽ có sẵn các thẻ giá trị sau:
[your-name]: Họ tên của khách hàng
[your-email]: Email của khách hàng
[your-subject]: Tiêu đề liên hệ
[your-message]: Nội dung liên hệ
[submit]: Nút gửi liên hệ (bạn không được xóa vùng này)
Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm các thẻ bằng công cụ có sẵn theo hướng dẫn của nhà cung cấp tại đây.
Bạn bấm Save để hoàn tất quá trình tạo Contact Form.

Lúc này, bên dưới tên Form sẽ xuất hiện một chuỗi shortcode của form liên hệ mà bạn vừa khởi tạo.

 

Bạn tiến hành copy/paste shortcode trên và chèn vào bài hoặc trang mà bạn muốn hiển thị.

 

Sau khi chèn hoàn tất, form liên hệ sẽ hiện ra như sau:

 

4. Cấu hình gửi Email

Bạn chọn vào Edit ứng với Contact Form vừa tạo > chọn tab Mail 
Tại đây, bạn sẽ thấy các trường như sau:
To: Địa chỉ email nhận thư liên hệ. Ví dụ: abc@gmail.com, abc@domain.com
From: Địa chỉ email gửi. Ví dụ: wordpress@domain.com
Lưu ý: bạn phải sử dụng email theo tên miền
Subject: Tiêu đề của email. Ví dụ: Form liên hệ

 

Additional headers: Chức năng này cho phép bạn Cc hoặc Bcc, xem hướng dẫn chi tiết từ nhà cung cập tại đây.
Message body: Tại đây, bạn cần điền các thẻ giá trị được khai báo ở Nội dung liên hệ.
Lưu ý: tại đây, bạn có thể dụng ngôn ngữ lập trình HTML để thiết kế nội dung Email nhận đẹp hơn.

 

5. Cài đặt thông báo

Bạn chọn vào Tab Messages để thay đổi nội dung thông báo cho người dùng trong quá trình gửi liên hệ.

Sender’s message was sent successfully: Thông báo khi gửi thành công.
Sender’s message failed to send: Thông báo khi có lỗi trong quá trình gửi.
Validation errors occurred: Thông báo khi người dùng nhập sai định dạng của thẻ.
There is a field that the sender must fill in: Thông báo khi có thẻ chưa được điền thông tin.

 

_______________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Các bài viết liên quan:
Hướng dẫn bật LSCache trên Webserver LiteSpeed Cpanel
Hướng dẫn hủy kích hoạt Plugins của WordPress

5/5 - (1 bình chọn)