Hướng dẫn sử dụng tính năng Read Confirmation trên worldclient

  • Tuesday 18/01/2022

Read Confirmation là gì ?

Read confirmation được sử dụng trong trường hợp khi gửi mail cho đối tác và đối tác đã đọc được mail bạn gửi bằng ứng dụng mail (ví dụ outlook) thì người gửi sẽ nhận được mail thông báo từ người nhận báo về đã đọc được mail.

Cấu hình gửi mail sử dụng Read Confirmation:

Người gửi đăng nhập vào webmail worldclient, cấu hình gửi mail sử dụng read confirmation.

Cấu hình tài khoản mail nhận trên outlook:

Tại khoản mail nhận cấu hình trên outlook bật chức năng Read receipt:

Sau khi bật tính năng này lên, người nhận đọc mail mới sẽ hiển thị thông báo sau, chọn Yes nếu như đồng ý gửi mail  thông báo về người gửi mình đã đọc mail , chọn No nếu như không muốn gửi thông báo.

Sau khi chọn Yes, người gửi sẽ nhận được mail thông báo như sau:

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài Viết Liên Quan:

    1. Tạo chữ ký mail chung webmail Mdaemon 19 trên tài khoản Admin
    2. Hướng dẫn import/export contact trên giao diện Worldclient
    3. Conversation mail là gì ? Hướng dẫn sử dụng conversation mail trên worldclient
    4. Conversation mail là gì ? Hướng dẫn sử dụng conversation mail trên outlook
5/5 - (1 bình chọn)