Hướng dẫn sử dụng SFTP

  • Wednesday 12/01/2022

FTP (File Transfer Protocol), là một giao thức truyền tải tập tin từ máy tính này đến máy tính khác thông qua một mạng TCP hoặc qua mạng Internet. Nhờ vào giao thức này nên người sử dụng có thể tải dữ liệu như hình ảnh, văn bản, các tập tin nhạc, video… từ máy tính của mình lên máy chủ đang đặt ở một nơi khác hoặc tải các tập tin đã có trên máy chủ về máy tính cá nhân của mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên phương pháp này ngày càng trở nên lỗi thời trong môi trường đòi hỏi bảo mật cao hơn.

SFTP, gọi tắt của SSH File Transfer Protocol, là cách chuyển file lên server hoặc ngược lại mà an toàn hơn nhiều. Sử dụng giao thức SSH, nó hỗ trợ mã hóa và các phương thức bảo mật khác để bảo vệ việc chuyển file tốt hơn. Nó là giao thức truyền file an toàn duy nhất bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tại bất kỳ điểm nào trong quá trình truyền dữ liệu. Điều này khiến nó trở thành giao thức được ưa thích của các chuyên gia.

Trong quá trình truyền file, mọi dữ liệu được chia thành nhiều gói tin và gửi trên cùng một giao thức bảo mật. Thông tin nhạy cảm sẽ được mã hóa và không ai có thể đọc được chúng trong quá trình chuyển từ máy client đến máy server/hay hosting. Hay nói cách khác, nội dung gốc dưới dạng plaintext sẽ được thay thế bằng ký tự số mã hóa (ciphertext). Chỉ có người nhận có key giải mã sẽ có thể nhìn thấy nội dung gốc. Việc này ngăn chặn bất kỳ truy cập trái phép nào vào file.

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách sử dụng SFTP để chuyển file lên hosting an toàn, cũng như nói về một số lệnh hữu ích khác và giải thích thêm về cách thức hoạt động của nó.

Cách kết nối bằng SFTP

SFTP là hệ thống phụ của SSH. Vì vậy nó hỗ trợ mọi phương thức chứng thực của SSH. Mặc dù phương pháp dùng username và password khá quen thuộc với mọi người, nhưng nếu bạn thiết lập SSH key để đăng nhập SFTP không dùng mật khẩu sẽ tiện lợi và an toàn hơn nhiều.

Bạn có thể xem thêm tại đây để biết cách thiết lập SSH Keys. Sau khi xong, làm theo các bước bên dưới để kết nối với SFTP. Để kết nối thông qua SFTP trên máy Linux, bạn sẽ cần đi qua các bước

+ Kiểm tra kết nối SSH theo command :

#ssh user@ipsever

+ Sau đó, thoát khỏi session bằng lệnh exit  nếu không thấy lỗi

+ Thiết lập kết nối SFTP bằng lệnh:

#sftp user@ipsever  hoặc sftp user@domain

+ Nếu bạn đang dùng port SSH riêng không dùng port 22 bạn dùng lệnh sau để đổi SFTP port

#sftp -oPort=customport user@ipsever
#sftp -oPort=customport user@domain

Sử dụng SFTP để chuyển file từ máy chủ về máy local

  • Dùng lệnh sau để xem đường dẫn của local và đường dẫn của máy chủ

sftp> lpwd
Local working directory: /home/totta
sftp> pwd
Remote working directory: /root

  • Chuyển file từ server từ xa sang máy local bằng lệnh get.

get /RemoteDirectory/filename.txt

  • Để tải nhiều tệp xuống bằng SFTP, bạn dùng lệnh mget

Sử dụng SFTP để chuyển file từ máy local đến máy chủ từ xa

  • chuyển file từ máy local đến máy chủ từ xa bằng lệnh put.

#put /home/user-name/example.txt /root

  • Để chuyển nhiều file từ máy local lên máy chủ dùng lệnh mput

#mput /home/user-name/*.txt /root

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều option khác của sftp từ lệnh

#man sftp

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)