Hướng dẫn sử dụng Spam Filters Cpanel

 • Tuesday 11/08/2020

 Tổng quan về Spam Filters Cpanel

 • Spam filter cho phép cấu hình cài đặt bộ lọc thư rác được sử dụng bởi SpamAssassin trên tài khoản cpanel của bạn.
 • Spam filter xác định đánh dấu mail spam và sắp xếp hoặc xóa các mail không mong muốn gửi vào tài khoản mail của bạn.

1. Cho phép đánh dấu mail spam trên Spam filter

Khi được kích hoạt thì SpamAssassin sẽ đánh dấu các email đáng ngờ là mail rác , máy chủ sẽ cập nhật tiêu đề thư có điểm spamcore cao hơn ngưỡng điểm đang set (giá trị mặc định là 5)

Spam Threshold score (Ngưỡng điểm Spam Filter)

 • Hệ thống tính điểm thư rác cho một mail đáp ứng với số điểm được thiết lập hoặc cao hơn ngưởng điểm spam thiết lập sẽ đánh dấu đó là thư rác . Với điểm spam  này  được set càng thấp tức là sẽ lọc chặt chẽ hơn và sẽ nâng cao tỷ lệ đánh giá mail rác nhiều hơn.
 • Để set lại điểm spam bạn có thể click vào Spam Threshold Score (5) . Hệ thống sẽ chuyển hướng đến giao diện điều chỉnh (Adjust Spam Threshold Score) . Sau đó lựa chọn số điểm mog muốn ở thanh menu như hình sau  và click Update Scoring Options.

2. Chuyển mail spam mới đến thư mục Spam

Khi bật spam box sẽ tạo ra 1 thư mục spam và các mail nào có điểm spam cao hơn mức thiết lập sẽ được chuyển vào thư mục này. Tinh năng này sẽ lưu trữ lại các mail vượt điểm spam và có thể xem lại các mail bị phân loại nhầm thành mail rác.

Ở phần thiết lập Spam box  (Configure Spam Box Settings): sẽ cho phép xóa các mail trong thư mục spam của account mặc định (Empty the Spam Box folder for “username”)  hoặc xóa toàn bộ mail nằm trong thư mục spam của toàn bộ user mail (Empty all Spam Box folders) nhằm giải phóng dung lượng lưu trữ

3. Tự động xóa mail spam mới

Khi enable Spam filter sẽ tự động xóa toàn bộ các mail có điểm spam vượt quá thiết lập điểm mặc định . Vì vậy bạn nên lưu ý trước khi enable.

4. Thiết lập tự động xóa mail spam trên Spam filter

Ở mục này cho phép điều chỉnh lại các mail spam sẽ tự động xóa khi vượt qua hoặc bằng điểm thiết lập (Auto-Delete Threshold Score)  đây là  thiết lập xóa riêng không ảnh hưởng với điểm thiết lập chung (Spam Threshold Score)

5. Cấu hình nâng cao bộ lọc spam Spamassasin

Khi bạn click vào Show Additional Configurationsẽ hiển thị ra nhiều thiết lập cấu hình khác bao gồm

Whitelist (Emails Always Allowed): Danh sách trắng

 • Thêm whitelist địa chỉ email cụ thể có thể thêm vào theo định dạng:  user@example.com 
 • Thêm whitelist 1 tên miền mail có thể thêm theo định dạng: *@example.com
 • Thêm whitelist 1 ký tự  địa chỉ mail có thể thêm theo định dạng: ?ser@example.com  Ví dụ với các địa chỉ là User@example.com, Aser@example.com  sẽ khớp còn các địa chỉ Auser@example.com sẽ không khớp.

Blacklist (Emails Never Allowed): Danh sách đen

 • Thêm địa chỉ mail, tên miền vào blacklist theo định dạng tương tự phần whitelist

Calculated Spam Score Settings (cài đặt tính điểm Spam filter)

Để thiết lập điểm spam theo các bước sau:

 • Click Add A New “scores”
 • Lựa chọn phần test ở  thanh “scores”
 • Điền giá trị điểm spam tương ứng với test đó.
 • Update scoring options.

Tài liệu tham khảo:  https://docs.cpanel.net/cpanel/email/spam-filters/

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau để hiểu thêm về cách tính điểm spam filter: https://kb.pavietnam.vn/email-duoc-danh-gia-la-spam-dua-vao-noi-dung-nhu-the-nao.html

Rate this post