Hướng dẫn sử dụng tính năng Hóa đơn chiết khấu và Hóa đơn giảm trừ trong hóa đơn điện tử

  • Tuesday 19/05/2020

Hướng dẫn sử dụng tính năng Hóa đơn chiết khấu và Hóa đơn giảm trừ trong hóa đơn điện tử

Cả 2 tính năng đều hỗ trợ cho phía người bán hàng thực hiện việc giảm chiết khấu % của giá bán sản phẩm hoặc giảm trừ trực tiếp giá vào sản phẩm của người mua.

Hóa đơn chiết khấu:

Ví dụ:

– Sản phẩm A: có số lượng 10 bộ, đơn giá tính 100.000 đ thì tổng tiền là 1000.000 đ

Nếu chiết khấu 10%: thì tổng cộng sẽ bằng: 100.000 x 10 – 10 % = 1000.000 – 100.000 = 900.000 đ

– Sản phẩm B: có số lượng 5 bộ ,đơn giá tính 500.000 thì tổng tiền là : 2,500.000 đ

Nếu chiết khẩu 5% thì tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x 5 – 5% =2,500.000-125.000 = 2,375.000 đ

– Tổng tiền: 3,275.000 đ

– Thuế10% : 327.500

– Tổng thanh toán: 3,602.500 đ

Hình minh họa:

hóa đơn giảm trừ

Cách thực hiện:

B1> Đăng nhập vào giao diện admin > chọn quản lý hóa đơn > thêm hóa đơn và điền thông tin của khách hàng

B2> Lập danh sách sản phẩm > chọn hóa đơn chiết khấu và nạp thông số của sản phẩm để hệ thống tính chiết khấu.

 

Hóa đơn giảm trừ:

Ví dụ:

– Sản phẩm A: có số lượng 10 bộ, đơn giá tính 100.000 đ thì tổng tiền là 1000.000 đ

Tổng cộng sẽ bằng: 100.000 x 10 = 1000.000 đ

– Sản phẩm B: có số lượng 5 bộ ,đơn giá tính 500.000 thì tổng tiền là : 2,500.000 đ

Tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x 5 = 2,500.000 đ

– Tuy nhiên sản phẩm B được giảm trừ 2 bộ (do người bán giảm trừ )

Tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x2 = 1000.000 đ

– Tổng tiền khi chưa giảm trừ: 1000. 000 đ (sản phẩm A) + 2,500.000 đ (sản phẩm B) + 1000.000 đ (sản phẩm B giảm trừ) = 4,500.000 đ

– Tổng tiền dịch vụ sau khi giảm trừ: 1000. 000 đ (sản phẩm A) + 2,500.000 đ (sản phẩm B) – 1000.000 đ (sản phẩm B giảm trừ) = 2,500.000 đ

– Thuế 10%: 250.000 đ

– Tổng tiền thanh toán: 2,750 .000 đ

Hình minh họa:

hóa đơn chiết khấu

Cách thực hiện:

B1> Đăng nhập vào giao diện admin > chọn quản lý hóa đơn > thêm hóa đơn và điền thông tin của khách hàng

B2> Lập danh sách sản phẩm > chọn hóa đơn giảm trừ và nạp thông số của sản phẩm để hệ thống tính giảm trừ.

Thông tin trên là hướng dẫn Quý khách hàng sử dụng khi xuất hóa đơn có chiết khẩu, giảm trừ.

Rate this post