Hướng dẫn sử dụng tính năng hóa đơn thay thế Thông tư 78/2021/TT-BTC

  • Thursday 17/03/2022

Trường hợp sử dụng hóa đơn thay thế khi Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót hoặc Cơ quan thuế phát hiện sai sót (sai sót thì CQT sẽ gửi thông báo rà soát hóa đơn qua email mà NNT đăng ký theo mẫu 01/TB-RSĐT) về thông tin quan trọng như số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán có thể sử dụng tính năng hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh.

Trong bài này sẽ nói về sử dụng tính năng hóa đơn thay thế trên phần mềm hóa đơn điện tử PA.

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận

Người bán và người mua thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. (không quan trọng, chủ yếu bên người bán và người mua)

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót

Quý khách truy cập vào trang quản trị hóa đơn, vào mục Xử lý hóa đơn –> Thông báo HD sai sót để thông báo với CQT

Quý khách tìm kiếm hóa đơn sai sót bằng cách tìm theo ngày tháng, số hóa đơn.

Sau đó Quý khách chọn Tính chất hóa đơn là Thay thế và ghi Lý do, chọn Nơi lập –> Nhấn Thêm mới –> Ký số.

Bước 3: Lập hóa đơn thay thế

Sau khi CQT đã chấp nhận Thông báo HD sai sót là hợp lệ, Quý khách vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Hóa đơn thay thế để Lập hóa đơn.

Tương tự như trên, Quý khách tìm kiếm hóa đơn sai sót bằng cách tìm theo ngày tháng, số hóa đơn để tạo hóa đơn thay thế.

 

 

Sau khi tạo xong hóa đơn thay thế hoàn tất, Quý khách quay lại mục Hóa đơn –> Hóa đơn GTGT để ký phát hành như bình thường, với hóa đơn thay thế sẽ có ký hiệu TT trước hóa đơn.

Hóa đơn thay thế sau khi được cấp mã của CQT phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày…tháng… năm”.

Trên là bài viết về Xử lý hóa đơn sai sót sử dụng tính năng hóa đơn thay thế để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (1 bình chọn)