Hướng dẫn sử dụng tính năng Spam Filters Trên Cpanel

  • Tuesday 11/08/2020

Kể từ version cpanel 82 đến hiện tai SpamAssassin đã được đổi tên là Spam Filters

 Tổng quan

Tính năng này cho phép cấu hình cài đặt bộ lọc thư rác được sử dụng bởi SpamAssassin trên tài khoản cpanel của bạn. Bộ lọc thư rác này cho phép định danh và sắp xếp hay xóa các mail không mong muốn gửi vào tài khoản mail của bạn . Bạn có thể sử dụng giao diện này để cấu hinh, thiết lập danh sách blacklist, whitelist

 

 1. Process New Emails and Mark them as Spam

Khi được kích hoạt thì SpamAssassin sẽ đánh dấu các email đáng ngờ là mail rác , máy chủ sẽ cập nhật tiêu đề thư có điểm spamcore cao hơn ngưỡng điểm đang set (mặc định là 5)

Spam Threshold score

Điểm spamcore hệ thống sẽ check dựa trên SPF, Dkim, header, body, subject, PTR,  keyword, IP gửi… để cộng lại ra điểm spam của 1 mail khi gửi vào.

Hệ thống tính điểm thư rác cho 1 thư đáp ứng với số điểm được thiết lập hoặc cao hơn ngưởng điểm spam thiết lập sẽ đánh dấu đó là thư rác . Với điểm spam  này  được set càng thấp tức là sẽ lọc chặt chẽ hơn và sẽ nâng cao tỷ lệ đánh giá mail rác nhiều hơn.

Để set lại điểm spamcore bạn có thể click vào Spam Threshold Score (5) . Hệ thống sẽ chuyển hướng đến giao diện điều chỉnh (Adjust Spam Threshold Score) . Sau đó lựa chọn số điểm mog muốn ở thanh menu như hình sau  và click Update Scoring Options.

2.Move New Spam to a Separate Folder (Spam Box)

Khi bật spam box lên sẽ tạo ra 1 thư mục spam và các mail nào có điểm spam cao hơn mức thiết lập sẽ được chuyển vào thư mục này. Tinh năng này sẽ lưu trữ lại các mail vượt điểm spam và có thể xem lại các mail bị phân loại nhầm thành mail rác.

Ở phần thiết lập cấu hình Spam box  (Configure Spam Box Settings): sẽ cho phép xóa các mail trong thư mục spam của account mặc định (Empty the Spam Box folder for “username”)  hoặc xóa toàn bộ mail nằm trong thư mục spam của toàn bộ user mail (Empty all Spam Box folders) nhằm giải phóng dung lượng lưu trữ

3. Automatically Delete New Spam (Auto-Delete)

Khi bật tính năng này sẽ tự động xóa toàn bộ các mail có điểm spam vượt quá thiết lập điểm mặc định . Vì vậy bạn lưu ý khi bật tính năng này.

4. Configure Auto-Delete Settings

Khi vào phần giao diện này sẽ cho phép điều chỉnh lại các mail sẽ tự động xóa khi vượt qua hoặc bằng điểm thiết lập (Auto-Delete Threshold Score)  đây là  thiết lập xóa riêng không ảnh hưởng với điểm thiết lập chung (Spam Threshold Score)

5. Additional Configurations (For Advanced Users):

Khi bạn click vào Show Additional Configurations sẽ hiển thị ra nhiều thiết lập cấu hình khác bao gồm

Whitelist (Emails Always Allowed)

Phần này sẽ hiển thị các danh mục địa chỉ, tên miền bỏ qua spam filter

Khi muốn whitelist địa chỉ email cụ thể có thể thêm vào theo định dạng:  user@example.com 

Khi muốn whitelist 1 tên miền mail có thể thêm theo định dạng: *@example.com

Khi muốn thêm whitelist 1 ký tự  địa chỉ mail có thể thêm theo định dạng: ?ser@example.com  Ví dụ với các địa chỉ là User@example.com, Aser@example.com  sẽ khớp còn các địa chỉ Auser@example.com sẽ không khớp.

Blacklist (Emails Never Allowed)

Phần này sẽ hiển thị danh mục các địa chỉ tên miền bị chặn và từ chối mail

Việc thêm địa chỉ mail , tên miền vào danh sách đen theo định dạng tương tự phần whitelist

Calculated Spam Score Settings

Thiết lập này để cấu hình tính điểm spam riêng . đây là thiết lập nâng cao .

Để thiết lập theo các bước sau

+ Click Add A New “scores”

+ Lựa chọn phần test ở  thanh “scores”

+ Điền giá trị điểm spam tương ứng với test đó.

+ Update scoring options.