Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng ftp bằng Total commander

Bạn có thể download total commander tại link : https://www.ghisler.com/download.htm

;

 

4.9 / 5 ( 14 bình chọn )
Exit mobile version