Hướng dẫn dùng lệnh tracetcp trên window

  • Monday 01/03/2021

Quý khách tiến hành download thu viện này dành cho phiên bản window tại link sau :

thư viện winpcap  – https://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_4_1_3.exe

Quý khách setup theo từng bước .

Sau khi hoàn tất

Quý khách tiến hành download bản tracettcp tại https://data.pavietnam.vn/tracetcp_v1.0.3.zip

Sau khi download file tên là tracetcp_v1.0.3.zip

Quý khách giải nén file này sẽ thấy file tên là tracetcp.exe

Để sử dụng lệnh quý khách vào cmd :

di chuyển đến thư mục chưa file tracetcp.exe vừa giải nén :

cd C:\Users\Administrator\Downloads\tracetcp_v1.0.3\tracetcp_v1.0.3

chạy tiếp lệnh :

tracetcp.exe daily.pavietnam.vn:443

Quý khách sẽ thấy kết quả như hình :