Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Chương trình khuyến mãi

 • Tuesday 08/09/2020

I. CÀI ĐẶT SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

– Yêu cầu: Website đã đăng ký addon CTKM ( CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI), nếu chưa có Quý khách vui lòng chi tiết tại đây.

– Sau khi đăng ký, trang quản trị website của Quý khách sẽ hiển thị mục Quản lý khuyến mãi trong trang quản lý.

II. CẤU HÌNH SỬ DỤNG 

– Để sử dụng chức năng Quý khách cần tạo 1 chương trình khuyến mãi mới. Quý khách chọn Quản lý khuyến mãi => Chương trình khuyến mãi => Thêm mới. Quý khách khi thực hiện đúng sẽ cho ra kết quả như ảnh ở dưới.

Giải thích các thành phần:

 • Thông tin cơ bản: gồm tên chương trình (Không bỏ trống) và trạng thái của chương trình.

 • Thời gian: Thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi.
  Quý khách có thể chỉnh thời gian bằng cách gõ số vào nội dung ngày tháng hoặc chọn icon để hiển thị lịch chọn.

 • Điều kiện khuyến mãi:

  – Chương trình khuyến mãi được áp dụng khi thỏa 1 trong các điều kiện.
  – Một chương trình khuyến mãi không được có 2 đối tượng áp dụng giống nhau.
  – Đơn hàng phù hợp hai điều kiện trở lên sẽ ưu tiên theo thứ tự sản phẩmdanh mục sản phẩmgiá trị đơn hàng.

Giải thích các thành phần:

– Áp dụng với: Quý khách sẽ có 3 lựa chọn cho phần này là Áp dụng đối với Sản phẩm, Danh mục và Đơn hàng.

  • Sản phẩm: cho phép Quý khách chọn lựa giảm cụ thể một (hoặc nhiều) sản phẩm nào đó. Quý khách sử dụng tìm kiếm ở dưới để thực hiện tìm kiếm sản phẩm quý khách muốn giảm.
  • Danh mục: cho phép áp dụng với danh mục mà Quý khách chọn. Quý khách cũng sẽ ấn nút thanh tìm kiếm và tích dấu các danh mục Quý khách muốn giảm.
  • Đơn hàng: chỉ áp dụng đơn hàng với giá trị tối thiểu cụ thể.

Loại giảm – Giá trị giảm: Quý khách có thể lựa chọn giảm theo Phần trăm (%) hoặc số tiền cụ thể (VNĐ) bằng cách ấn vào nút VNĐ mặc định. Quý khách nhập vào phần giá trị giảm.

Sau khi hoàn tất Quý khách ấn nút Thêm để thêm điều kiện vào chương trình khuyến mãi.

Sau đó Quý khách ấn nút Lưu dữ liệu thì sẽ có thông báo Chương trình đã được tạo mới thành công.

III. KÍCH HOẠT SỬ DỤNG TÍNH NĂNG

Khi tạo mới thành công, chương trình khuyến mãi sẽ không được kích hoạt ngay. Quý khách sẽ cần quay trở lại trang Quản lý khuyến mãi => Chương trình khuyến mãi => Danh sách. 

Để kích hoạt Quý khách chỉ cần tích vào cột Áp dụng của chương trình đã tạo. Thì tính năng mới có thể hoạt động.

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho 1 chương trình duy nhất nên Quý khách cần lưu ý vấn đề này.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác sử dụng Addon Chương trình khuyến mãi.

Quý khách có thể xem thêm các ứng dụng khác hỗ trợ web30s tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post