Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Chương trình khuyến mãi

I. CÀI ĐẶT SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

– Yêu cầu: Website đã đăng ký addon CTKM ( CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI), nếu chưa có Quý khách vui lòng chi tiết tại đây.

– Sau khi đăng ký, trang quản trị website của Quý khách sẽ hiển thị mục Quản lý khuyến mãi trong trang quản lý.

II. CẤU HÌNH SỬ DỤNG 

– Để sử dụng chức năng Quý khách cần tạo 1 chương trình khuyến mãi mới. Quý khách chọn Quản lý khuyến mãi => Chương trình khuyến mãi => Thêm mới. Quý khách khi thực hiện đúng sẽ cho ra kết quả như ảnh ở dưới.

Giải thích các thành phần:

Giải thích các thành phần:

– Áp dụng với: Quý khách sẽ có 3 lựa chọn cho phần này là Áp dụng đối với Sản phẩm, Danh mục và Đơn hàng.

Loại giảm – Giá trị giảm: Quý khách có thể lựa chọn giảm theo Phần trăm (%) hoặc số tiền cụ thể (VNĐ) bằng cách ấn vào nút VNĐ mặc định. Quý khách nhập vào phần giá trị giảm.

Sau khi hoàn tất Quý khách ấn nút Thêm để thêm điều kiện vào chương trình khuyến mãi.

Sau đó Quý khách ấn nút Lưu dữ liệu thì sẽ có thông báo Chương trình đã được tạo mới thành công.

III. KÍCH HOẠT SỬ DỤNG TÍNH NĂNG

Khi tạo mới thành công, chương trình khuyến mãi sẽ không được kích hoạt ngay. Quý khách sẽ cần quay trở lại trang Quản lý khuyến mãi => Chương trình khuyến mãi => Danh sách. 

Để kích hoạt Quý khách chỉ cần tích vào cột Áp dụng của chương trình đã tạo. Thì tính năng mới có thể hoạt động.

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho 1 chương trình duy nhất nên Quý khách cần lưu ý vấn đề này.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác sử dụng Addon Chương trình khuyến mãi.

Quý khách có thể xem thêm các ứng dụng khác hỗ trợ web30s tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version