Quản trị website – Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng Mua X tặng Y

  • Thursday 14/07/2022

Tính năng của ứng dụng Mua X tặng Y

Mua X tặng Y là ứng dụng trong chuỗi cấu hình các Chương trình khuyến mãi của hệ thống giao diện Web Shop. Ứng dụng cho phép Nhà bán hàng cấu hình các kịch bản:

  • Tặng: Cho phép cấu hình Mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y (Mua 1 tặng 1).
  • Giảm %: Mua sản phẩm X, nếu mua thêm thêm sản phẩm Y thì được giảm n% (tối đa giảm 100%) sản phẩm Y.
  • Giảm VNĐ: Khi mua SP X đạt số lượng đã cấu hình (X = 2, 3,… sản phẩm) thì sẽ giảm giá theo số tiền cụ thể cấu hình. VD mua 5 cái quần jeans, giảm 50k; cứ vậy giỏ có 10 cái quần giảm thành 100k.
  • Cấu hình được thời gian khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm sản phẩm.

Cấu hình sử dụng ứng dụng Mua X tặng Y

1. Khởi tạo chương trình khuyến mãi Mua X tặng Y

Bước 1: Nhà bán hàng vào trang quản lý website, tìm đến menu Quản lý khuyến mãi > Chương trình khuyến mãi > Nhấn nút Thêm mới để tạo kịch bản khuyến mãi.

Bước 2: Trong giao diện tạo khuyến mãi, Nhà bán hàng đặt tên Tiêu đề của chương trình khuyến mãi và trạng thái hoạt động của chương trình.

Tiếp đến, Nhà bán hàng chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của chương trình.

Sau khi đã thêm thời gian cho chương trình hoạt động, Nhà bán hàng nhấn vào nút Thêm điều kiện để chọn sản phẩm áp dụng khuyến mãi và sản phẩm được kèm theo

Bước 3: Trong bài hướng dẫn này ta sẽ tạo chương trình Mua X tặng Y theo kịch bản:

  • Mua sản phẩm A
  • Giảm giá 100.000đ cho sản phẩm B mua kèm.

Cấu hình điều kiện:

  • Chọn loại chương trình Mua X tặng Y.
  • Cấu hình Đơn vị giảm là tiền VNĐ.
  • Số lượng tối thiểu yêu cầu mua cần đạt được điều kiện chương trình

Ở cột Áp dụng là cột cho phép Nhà bán hàng chọn sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mãi. Nhà bán hàng bấm vào nút Tìm kiếm của cột Áp dụng để bắt đầu chọn sản phẩm. Với sản phẩm của Web30s, Nhà bán hàng có thể chọn áp dụng cho nhiều phiên bản sản phẩm rất linh hoạt. Kết thúc chọn sản phẩm thì Nhà bán hàng bấm váo nút Thêm.

Sau khi thêm sản phẩm được áp dụng khuyến mãi thì sản phẩm đó sẽ được thể hiện ở cột Áp dụng.

Tiếp theo ở cột sản phẩm khuyến mãi, Nhà bán hàng sẽ chọn các sản phẩm trong danh sách các sản phẩm của website sẽ áp dụng theo điều kiện giảm giá của chương trình bằng cách bấm vào nút Tìm kiếm.

Trong giao diện áp dụng khuyến mãi, nhà b án hàng chọn sản phẩm và kết thúc bằng cách bấm vào nút Thêm.

Sau khi đã thêm hoàn tất cho cả 2 cột Áp dụngSản phẩm khuyến mãi ta sẽ có được giao diện thông tin các điều kiện đầy đủ của chương trình Mua X tặng Y. Nhà bán hàng tiếp tục bấm nút Thêm để chuyển ra trang Tổng quan của chương trình khuyến mãi.

Trang tổng quan chương trình khuyến mãi sẽ bao gồm tất cả các thông tin về tên chương trình, trạng thái, thời gian áp dụng khuyến mãi, danh sách các điều kiện khuyến mãi được cấu hình. Nhà bán hàng kết thúc trang bằng cách bấm vào nhút Lưu dữ liệu.

Ở trang quản lý danh sách các chương trình khuyến mãi, Nhà bán hàng chọn vào nút Áp dụng và bấm vào nút Cập nhật các mục đã chọn để chương trình được kích hoạt.

2. Kiểm tra hoạt động của ứng dụng Mua X tặng Y

Sau khi đã tạo ra chương trình khuyến mãi cho Website, Nhà bán hàng có thể tiến hành vào website và đặt các sản phẩm liên quan và sản phẩm được áp dụng kèm theo trong chương trình. Khi đến trang thanh toán, Nhà bán hàng sẽ thấy ở Thông tin đơn hàng các sản phẩm và tên chương trình khuyến mãi trong đơn hàng.

Như vậy, P.A Việt Nam vừa hướng dẫn Quý khách cách sử dụng ứng dụng Chương trình khuyến mãi để website ngày càng tăng trưởng doanh số kinh doanh.

Ngoài ra, Nhà bán hàng có thể kết hợp sử dụng các chương trình khuyến mãi bằng cách sử dụng các ứng dụng sau:

Sản phẩm gợi ý

Tích lũy điểm mua hàng

Mã khuyến mãi Coupon – Voucher

Chương trình khuyến mãi

Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây:

Bảng tin khuyến mãi P.A Việt Nam

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post