Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tải pdf thông báo hóa đơn sai sót

Trường hợp hóa đơn sai sót về thông tin quan trọng cũng như không quan trọng trên hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập.

Bước 1: Truy cập trang quản trị hóa đơn.

Quý khách chọn mục Xử lý hóa đơn –> Thông báo hóa đơn sai sót để lập thông báo.

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót

Quý khách chọn hóa đơn sai sót, có thể tìm kiếm theo ngày, tháng và số hóa đơn.

Quý khách điền tính chất với nội dung tương ứng như: giải trình, thay thế, điều chỉnh,… và ghi Lý do và chọn nơi lập.

Sau đó nhấn nút thêm mới và gửi CQT.

Bước 3: Tải file pdf thông báo hóa đơn sai sót

Sau khi ký số, gửi CQT hoàn tất, và nhận được trạng thái là Thông báo hóa đơn sai sót hợp lệ. Quý khách có thể nhấn vào Xem để mở thông báo lên và tiến hành tải pdf.

 

Trên là bài viết về Hướng dẫn tải pdf thông báo hóa đơn sai sót để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (2 bình chọn)
Exit mobile version