Hướng dẫn tăng dung lượng upload file qua File Manager trên Directadmin

  • Thursday 16/03/2017

Bước 1: Truy cập Directadmin với quyền admin

Bước 2: Tại mục Extra Features > Administrator Settings

Bước 3: Tăng thông số upload tại Max Requests / Upload Size (Tính theo giá trị bytes)

Sau khoảng 1 phút, thay đổi này sẽ có hiệu lực.

Nếu có khó khăn trong thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Rate this post