Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng import database trên phpMyAdmin

Trong 1 số trường hợp, phpMyAdmin mặc định cho phép import cơ sở dữ liệu (database) với dung lượng là 2M.

Database quý khách dung lượng lớn hơn thì khi import sẽ báo lỗi. Quý khách tham khảo các bước sau để tăng thông số này.

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS, Server với quyền root 

Tham khảo http://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Xu-ly-su-co-thuong-gap/SSH-toi-Server-LINUX-bang-Putty.html

Bước 2: Xác định VPS, Server đang dùng file php.ini ở đường dẫn nào

#php –ini

Bước 3: Edit file này

Bước 4: Tìm các thông số sau và sửa lại chỉ số mong muốn. 

Lưu ý: 2 thông số này phải bằng nhau

 

 

    

Bước 5: Lưu lại cấu hình file này và restart web service, sau đó kiểm tra lại việc import database qua phpMyAdmin.

#/etc/init.d/httpd restart

Nếu như có khó khăn hoặc quý khách thao tác không thành công, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Rate this post
Exit mobile version