Hướng dẫn tạo CAA record để xác thực SSL

  • Saturday 19/09/2020

Trong một số trường hợp phía SSL sẽ yêu cầu cần phải cấu hình thêm bản ghi (record) CAA để xác thực SSL

bài viết này sẽ hướng dẫn tạo CAA record để xác thực SSL (Sectigo, Symantec, GeoTrust, Thawte, RapidSSL)

Các bạn có thể truy cập vào đường link dưới đây để tạo CAA và cấu hình bổ sung cho tên miền xác thực SSL

https://comodosslstore.com/ssltools/caa-record-generator.php

– Nhập domain cần tạo

– Chọn loại SSL => nhấn Generate now

– Sau khi nhấn Generate now sẽ tạo ra bản ghi CAA

Sau khi có thông tin bản ghi CAA, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp tên miền, DNS để được hỗ trợ hướng dẫn cấu hình.

Ưu đãi dịch vụ tại PAvietnam

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn biz.vn