Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

  • Monday 25/05/2020

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

Để tạo 1 chiến dịch thì Quý khách làm theo hướng dẫn từng bước sau: 
Đăng nhập vào quản lý CRM http://crm.pavietnam.vn/
Quý khách click vào menu ‘Chiến dịch’ sau đó chọn Thêm mới

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

– Các trường khi thêm mới một chiến dịch
+ Tên chiến dịch (Bắt buộc)
+ Tiêu đề mail (Bắt buộc)
+ Ngày gửi (Bắt buộc)
+ Giờ gửi (Bỏ trống nếu muốn gửi tất cả các giờ )
+ Điều kiện thời gian

* Điều kiện thời gian cho phép bạn thiết lập mail spam gửi trong những ngày nhất định trong tuần hoặc trong tháng. Danh sách ngày được định nghĩa là những con số phân cách nhau bởi dấu phẩy (,) – Đối với ngày/tháng, danh sách sẽ được thiết lập từ ngày số n. (VD: 1,5,15,31) – Đối với ngày/tuần, danh sách sẽ được thiết lập từ những số tương ứng: 1-Chủ Nhật | 2-
Thứ 2 | 3-Thứ 3 | 4-Thứ 4 | 5-Thứ 5 | 6-Thứ 6 | 7-Thứ 7. (VD:2,4,6)
+ Số lượ ng mail/ngày
* Khi tổng số email gửi đi trong ngày đạt đến giới hạn này, hệ thống sẽ tạm ngưng gửi mail và sẽ tiếp tục gửi vào ngày kế tiếp.
Trường hợp bạn không muốn giới hạn số lượng email, hãy để rỗng trường này.
Lưu ý: Chức năng này không áp dụng cho gửi mail chúc mừng sinh nhật.

+ Gửi mail đến (Bắt buộc) :
* Quý khách tích chọn nhóm khách hàng quý khách đã tạo trước đó trong mục quản lý nhóm khách hàng

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

+ Chọn template : (Bắt buộc)
* Quý khách chọn templae mình đã tạo trong mục quản lý template

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

+ Chọn SMTP (Bắt buộc)
* Quý khách chọn SMTP mình đã tạo trước đó.

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

Nếu chưa có smtp thì tham khảo cách cấu hình smtp trên email marketing tại đây

+ Kích hoạt tự động
-> Kích hoạt gửi mail nếu khách hàng nhấn vào mail
Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

-> Kích ho ạ t khi g ử i mail n ế u khách hàng đ ọ c mail

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

+ Email riêng tư
-> Cho phép thu hồi email đã gửi: Với chức năng này khi click chọn hệ thống sẽ gửi vào Email người dùng 1 đường link, khi người dùng click vào đường link đó sẽ hiện ra template nội dung Email của quý khách. Nếu quý khách chọn trạng thái chiến dịch ở chế độ “Đã ngừng” thì email sẽ được thu hồi, khi khách hàng click vào đường link sẽ không còn thấy nội dung quý khách đã gửi
Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

-> Đặt mật khẩu cho email: Khi click chọn chức năng đặt mật khẩu cho email hệ thống sẽ yêu cầu quý khách đặt 1 mật khẩu cho email gửi đến người dùng.

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

Khi khách hàng nhận được mail sẽ có dạng như sau

Khách hàng cần click vào link và nhập đúng mật khẩu mà quý khách đã đặt để xem được nội dung email bên trong

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

+ Email giám sát
* Danh sách email sẽ nhận thông báo mỗi khi hệ thống đã gửi số lượng email nhất định. Danh sách email cách nhau dấu phẩy(,). VD: sample1@email.com, sample2@email.com

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

– Sau khi đã tạo thành công chiến dịch quý khách có thể cài đặt trạng thái cho chiến dịch, có 2 trạng
thái mặc đinh là “Đang chạy” và “Đã ngừng”. Mặc định khi khởi tạo chiến dịch trạng thái sẽ là
“Đang chạy”. Nếu qúy khách tích chọn trạng thái “Đã ngừng” chiến dịch sẽ ngừng lại và không gửi mail cho khách hàng

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

Gửi email kiểm tra: Gửi email kiểm tra là môt bước quan trọng không thể thiếu trong chiến dịch email marketing, nó là cần thiết để quý khách có thể kiểm tra nội dung email của mình khi gửi tới khách hàng sẽ hiển thị ra sao trên thiết bị của khách hàng Để gửi email kiểm tra quý khách click vào menu “ Chiến dịch” sau đó nhấn chọn nút “Gửi mail mẫu” tại chiến dịch mà quý khách muốn gửi mail kiểm tra.

Hướng dẫn tạo chiến dịch trên email marketing

Sau khi click vào nút gửi mail mẫu sẽ xuất hiện 1 hộp thoại yêu cầu bạn nhập email cần gửi đến, có thể nhập nhiều email và cách nhau bằng dấu phẩy.

5/5 - (1 bình chọn)