Hướng dẫn tạo chữ ký email trên phần mềm của P.A VietNam

  • Wednesday 20/05/2020

Sau khi đăng ký dịch vụ chữ ký email, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập vào quản lý crm để tao chữ ký email, video sau sẽ hướng dẫn từng bước cách tạo chữ ký email, nhập thông tin, upload logo và chỉnh sửa mẫu hóa đơn với gói dịch vụ là full tính năng.

Nếu bạn muốn tạo chữ ký mà có QRCode thì có thể tham khảo video hướng dẫn sau :