Hướng dẫn tạo Control Panel cho Đối tác

  • Tuesday 26/03/2013

Hướng dẫn tạo Control Panel cho Đối tác

Khi trở thành đối tác tại P.A Việt nam, nhằm hỗ trợ Quý đối tác phát triển thương hiệu riêng của mình,  chúng tôi hỗ trợ xây dựng Control panel riêng với tên miền và logo của Quý đối tác, với hướng dẫn dưới đây sẽ giúp Quý đối tác dễ dàng thực hiện.

I. Cấu hình tên miền

1. Chọn tên miền

Quý đối tác chọn ra tên miền cần làm địa chỉ login, ví dụ: dotvn.tendomain.vn.  Tên miền này phải trỏ về dotvn.dotvndns.vn kiểu CNAME.

2. Tạo name server

Quý đối tác tạo ra 3 NAME SERVER: ns1, ns2, ns3 tương ứng với domain muốn làm dns và trỏ đúng về IP của PA quy định.

Ví dụ : ns1.tendomain.vn, ns2.tendomain.vn, ns3.tendomain.vn mr.tendomain.vn trỏ đến lần lượt như bên dưới:

  • ns1 IN A 112.213.89.3
  • ns2 IN A 222.255.121.247
  • nsbak IN A 112.213.89.22
  • dnsbak IN A 112.213.89.22
  • mr IN CNAME mr.dotvndns.vn

II. Cấu hình tài khoản đối tác

1. Truy cập tài khoản

Login tài khoản https://daily.pavietnam.vn/

Hướng dẫn tạo Control Panel

Truy cập chức năng Cấu Hình Control Panel

Hướng dẫn tạo Control Panel

2. Cấu hình

Quý đối tác cấu hình như hình bên dưới. Sau khi submit sau 24h thì dns có hiệu lực và sẽ sử dụng được.

Chọn “Có” để cấu hình control panel riêng.

Nhập  cấu hình DNS.

Chọn logo.

Nhấn “Cập nhật” để hoàn tất.

4.4/5 - (118 bình chọn)