Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo CSR để cài đặt SSL trên Directadmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách tạo CSR để thực hiện cài đặt SSL trên Directadmin.

Bước 1: Truy cập vào user tương ứng .

Bước 2: Tại Advance Feature > SSL Certificates.

Bước 3: Chọn Create A Request Certificates như ảnh.

Khai báo thông tin chi tiết:

Country Code: Quốc gia.

State/Province: Quận, huyện.

City: Thành phố.

Company: Công ty.

Company Division: Phòng ban.

Common Name: Tên domain cần triển khai SSL.

Email: Email của quý khách.

Key Size: 2048 hoặc 4096.

Bước 4: Save lại cấu hình và hệ thống sẽ tự động chuyển sang một trang mới chứa nội dung CSR. Lưu nội dung này ra notepad sau đó gửi cho nhà cung cấp SSL.

Muốn biết CSR tạo ra đúng thông tin hay không, copy nội dung này và kiểm tra với tool sau: https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html

Sau khi đã có các thông tin chi tiết bởi nhà cung cấp SSL gửi lại bao gồm CRT, CA thì quý khách tham khảo http://kienthuc.pavietnam.vn/article/Huong-dan-cai-dat-SSL-tren-Directadmin..html để tiến hành cài đặt SSL.

4.6/5 - (192 bình chọn)
Exit mobile version