Quản trị website – Hướng dẫn tạo đơn hàng Web30s (tạo đơn hàng thủ công)

 • Monday 06/06/2022

Tạo đơn hàng hay thêm đơn hàng thủ công (bằng tay hoàn toàn) mà không phải phụ thuộc vào việc có thao tác đặt hàng của Người mua trên website Nhà bán hàng là một tính năng khá hữu ích, nó giúp Người bán hàng giải quyết các vấn đề phát sinh của Quản lý tồn kho trên hệ thống Web30s như:

 • Đơn hàng được đặt qua điện thoại.
 • Đơn hàng bị lỗi/hủy dẫn đến phải tạo lại đơn hàng bằng thao tác thủ công.
 • Đơn hàng từ nguồn khác phải cập nhật vào hệ thống kho hàng website.

Với các vấn đề đã nêu trên, bài viết sẽ hướng dẫn cách Nhà bán hàng sử dụng tính năng tạo đơn hàng thủ công cho website.

Bước 1: Trang quản trị website, Nhà bán hàng truy cập menu Quản lý đơn hàng > Đơn hàng.

Bước 2: Trong danh sách các đơn hàng, để Tạo đơn hàng, Nhà bán hàng nhấn vào nút Thêm mới.

Danh sách đơn hàng

Bước 3: Thêm các thông tin cho đơn hàng tạo thủ công.

Thông tin chú thích:

 1. Sản phẩm: Khu vực cho phép Nhà bán hàng thêm các sản phẩm đang có trong hệ thống kho sản phẩm trên website.
 2. Trạng thái đơn hàng: Các trạng thái Chờ xử lý | Đang xử lý v.v… của đơn hàng.
 3. Khách hàng: Nơi tạo ra thông tin các khách hàng là chủ đơn hàng. Tạo thông tin trên đơn thì hệ thống sẽ tạo ra thành viên website tương ứng. Nhà bán hàng có thể xem thông tin người mua tại menu Quản lý khách hàng.
 4. Phương thức thanh toán: sẽ có 3 phương thức thanh toán có thể thêm vào đơn hàng tạo thủ công là: Thanh toán khi nhận hàng – Chuyển khoản – Tại cửa hàng. Ngoài ra, có thêm nút chuyển trạng thái Đã thanh toán đơn hàng bằng cách bật nút Đã thanh toán.
 5. Ghi chú đơn hàng: dùng cho một số trương hợp cần ghi chú cho đơn hàng (chỉ Nhà bán hàng xem)
 6. Kho xuất hàng: Dữ liệu được lấy từ danh sách các kho hàng mà Nhà bán hàng đã khởi tạo trong menu Quản lý đơn hàng > Thiếp lập > Kho xuất hàng.
 7. Địa chỉ lấy hàng: dữ liệu lấy từ danh sách địa chỉ các cửa hàng mà Nhà bán hàng đã tạo ở menu Quản lý website > Địa chỉ cửa hàng.
 8. Thông tin giao hàng: là thông tin của người sẽ nhận đơn hàng khi quá trình vận chuyển được thực hiện.
Giao diện mẫu đơn hàng tạo tay.

Bước 4: Kiểm tra đơn hàng và lưu đơn hàng, kết thúc đơn hàng.

Sau khi Lưu dữ liệu ở bước tạo đơn hàng, Nhà bán hàng sẽ được chuyển vào chi tiết của 1 đơn hàng đã lưu thành công vào hệ thống quản lý đơn hàng của website. Từ đây, Nhà bán hàng có thể thao tác tất cả dữ liệu của 1 đơn hàng như cách đơn hàng tự động tạo ra khi Người mua thao tác đặt hàng trên website.

Giao diện đơn hàng dã tạo thành công.

Trên đây là các bước hướng dẫn cách Nhà bán hàng thêm đơn hàng mới thủ công.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt Nam – Web30s