Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo email, mailing list trên Mdaemon 19

Hướng dẫn tạo Email:

Trong bài viết này chúng tôi thực hiện theo tên miền pa.net.vn, các bạn có thể thay thế tương ứng với tên miền của mình.

Đầu tiên bạn truy cập Web Admin theo địa chỉ: http://mail.pa.net.vn:1000 và đăng nhập với tài khoản Email Admin đã được cung cấp

 

 

Bạn nhập Email, Password của tài khoản Email Admin được cung cấp vào và chọn Sign In

 

 

Tại trang chính, bạn chọn tab Accounts > New để bắt đầu tạo email mới, ví dụ chúng ta sẽ tạo email kt1@pa.net.vn

 

 

First and last name: Họ tên của nhân viên

Mailbox name: đây chính là tên địa chỉ email bạn muốn đặt, chú ý tên không bao gồm tên miền của bạn

Mailbox password: đặt mật khẩu cho email (*)

Confirm Mailbox password: nhập lại mật khẩu đã đặt ở trên

Account must change mailbox password before it can connect: chọn mục này nếu bạn yêu cầu người dùng phải thay đổi mật khẩu trước khi bắt đầu sử dụng, người dùng sẽ phải truy cập Web Mail để thay đổi password tại lần đăng nhập đầu tiên.

Click Apply > sẽ có thông báo Email đã được tạo thành công.

(*) mật khẩu tối thiểu 8 kí tự bao gồm chữ thường, chữ HOA và số, khuyến khích có thêm các kí tự đặc biệt như @,#,*,^ …

 

 

Trường hợp bạn muốn giới hạn Email chỉ được phép sử dụng POP3, có thể chọn tab Mail Services và bỏ chọn mục Enable Internet Message Access Protocol (IMAP), tương tự nếu bạn muốn Email chỉ xài IMAP thì bỏ chọn mục Enable Post Office Protocol (POP). Nếu bạn bỏ chọn cả 2 mục này người dùng chỉ có thể xài Web Mail. Chọn Apply để lưu cấu hình.

 

 

Để cài đặt dung lượng cho phép sử dụng, bạn chọn tab Quotas

Maximum number of message stored at once: số lượng mail cho phép lưu trữ, mục này bạn nên để 0 nghĩa là không giới hạn.

Maximum disk space allowed: bạn thiết lập dung lượng tối đa cho phép, ví dụ ở trên là cho phép sử dụng 5000 MB

Maximum message sent per day: bạn thiết lập số lượng mail tối đa được gửi trên ngày

Click Apply để lưu cấu hình

 

Hướng dẫn tạo Mailing List

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước cơ bản nhất để tạo một Email, tiếp theo đây chúng ta sẽ tạo Mailing List. Ví dụ bạn có phòng kỷ thuật với rất nhiều nhân viên, thay vì gửi mail đến từng email riêng lẻ, bạn chỉ cần gửi đến Mailing List chung của phòng kỷ thuật, tất cả các nhân viên thuộc phòng kỷ thuật sẽ nhận được, đó là ý nghĩa của Mailing List.

 

 

Tại trang chính Web Admin bạn chọn Mailing Lists > New > để tạo mới Mailing List

 

 

List address: đặt tên Mailing List

Mặc định khi tạo Mailing List chỉ có thành viên thuộc Mailing List mới được phép gửi mail đến, bạn bỏ check mục Refuse message from non list members nếu muốn email nào cũng có thể gửi mail đến Mailing List (khả năng sẽ nhận spam).

Click Apply để hoàn tất, sẽ có thông báo Mailing List đã được tạo thành công.

 

 

Tiếp đến bạn cần thêm các Email trong phòng ban vào Mailing List vừa tạo, chọn tab Member > New

 

 

Email address: nhập email thành viên cần thêm vào Mailing List

Type: Mặc định hệ thống chọn Normal nghĩa là thành viên có thể gửi/nhận đối với Mailing List, nếu bạn chỉ muốn thành viên nhận mail có thể chọn Read Only, nếu chỉ muốn cho phép thành viên gửi mail chọn Post Only. Click Apply để lưu cấu hình.

 

 

Trường hợp bạn cần giám sát Mailing List, chọn tab Moderation

This list is moderated by: Nhập vào email người giám sát (tất cả mail gửi đến Mailing List sẽ forward đến Email này)

Click Apply để lưu cấu hình.

 

Trên đây là các bước cơ bản nhất để tạo Email, Maling List, bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cấu hình Email vào Outlook tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version