[Chat30s] Hướng dẫn tạo kịch bản chatbot

 • Saturday 20/07/2019

Kịch bản chatbot sẽ giúp bạn tạo ra các luồng đi có sẵn để hướng dẫn khách hàng hoặc đưa ra các lựa chọn để khách hàng lựa chọn, từ đó bạn có thể dẫn dắt và nắm bắt yêu cầu khách hàng chính xác nhất.

Kịch bản chatbot phải được kích hoạt thông qua chatbot , xem hướng tạo chatbot  tại đây

Để tạo và cấu hình 1 kịch bản chatbot . Quý khách đăng nhập vào tài khoản quản trị, Quý khách vào Menu, tại  mục Quản lý Chat bot >> Kịch bản Chat bot 

Click nút Thêm chat bot để tiến hành tạo mới 1 kịch bản, Quý khách có thể tạo nhiều kịch bản cho nhiều tình huống sử dụng.

I. Cách hoạt động của kịch bản

Khi bắt đầu, quý khách sẽ thấy trên sơ đồ có sẵn 1 node (nút), đây sẽ là nút đầu tiên mà kịch bản bắt đầu. nút này thường để gửi lời chào tới khách hàng và bắt đầu các bước tiếp theo.

VD ảnh dưới là 1 cây kịch bản hoàn chỉnh. Hệ thống sau khi hiển thị nội dung trong nút đầu tiên (welcome) sẽ liệt kê ra tiếp 4 lựa chọn ở 4 nút con phí dưới. Khi khách hàng lựa chọn 1 trong 4 nút con này nếu nút đó có tiếp các nú con thì hệ thống sẽ liệt kêt tiếp các nút con của nhánh đó.

Ví dụ trường hợp dưới khách lựa chọn mục “đăng ký” thì sẽ liệt kêt tiếp 3 lựa chọn “bảng giá tên miền”, “đăng ký tên miền” và “Gặp nhân viên tư vấn”.

 

Nếu kết thúc 1 nút mà nút đó không có nhánh con để thực hiện tiếp theo thì cuộc chat sẽ được xử lý tiếp như sau

 • Trường hợp chat đang có nhân viên hỗ trợ khi đó kịch bản kết thúc và nhân viên sẽ tiếp tục trao đổi tiếp với khách hàng.
 • chat chưa có nhân viên tiếp nhận thì hệ thống sẽ chuyển chat này cho nhân viên cùng với các thông tin mà khách đã lựa chọn trước đó để nhân viên hỗ trợ tư vấn tiếp
 • trường hợp chat chưa có nhân viên hỗ trợ nhưng khi đó không có ai online thì hệ thống sẽ gửi thông tin của khách cho nhân viên được chỉ định trong phần cài đặt nhận tin nhắn offline, xem hướng dẫn cài đặt form offline  tại đây

II. Tạo các nút để tạo cây kịch bản.

Ở phía dưới cây kịch bản sẽ có 1 bảng cài đặt gồm 2 khu vực. Bên trái lại thiết lập cho nút đang chọn. Và bên phải dùng để tạo mới nút tương ứng tính từ nút đang chọn. xem ảnh bên dưới

Để tạo 1 nhánh con sau nút đang chọn, Quý khách click chọn vào nút đó, sau đó ở bảng bên phải, Quý khách chọn mục “nhánh con” như ảnh dưới . Để tạo thêm nút ngang cấp với nút đang chọn thì Quý khách chọn vào mục “cùng nhánh”

Ý nghĩa các thiết lập khi thêm nhánh mới:

 • tên nhánh : tên để gợi nhơ
 • Loại hiển thị :
  • Text : chỉ hiện thị chữ.
  • Button : hiển thị nút để khách click vào lựa chon
  • Kết nối tới nhân viên : khi chọn thuộc tính này sẽ có thêm lựa chọn phòng ban và nhân viên để khi khách chọn vào sẽ kết nối chat tới nhân viên đó. Mục này sẽ hiển thị lựa chọn dạng button (nút) ở phía khách. ví dụ như ảnh dưới
 • Tiêu đề : là nội dung sẽ hiển thị ra phía khách
 • hình ảnh : link hình ảnh để hiển thị kèm theo hình ảnh với phần nội dung
 • Liên kết web : tác dụng với “loại hiển thị” là button, khi khách click vào thì sẽ mở liên kết web ra.

Sau khi khai báo xong, quý khách click thêm nhánh để thêm 1 nút mới.

Chỉnh sửa 1 nút đang có, Quý khách click vào nút đó, ở bảng cấu hình phía dưới, form bên phải là để cập thay đổi cấu hình, các thuộc tính tương tự như khi thêm mới. Quý khách thay đổi xong, nhấn vào nút “Cập nhật nhánh”

Cấu hình nhảy từ nút này sang 1 nút bất kỳ thuộc nhánh khác.

Cấu hình này là để khi kết thúc 1 nút mà không có nhánh con có thể cho nhảy tới 1 nút khác bất kỳ để kịch bản được tiếp tục. Tình huống này thường sử dụng khi có nhiều luồng lựa chọn mà có cùng 1 kết quả. ví dụ lựa chọn “gặp nhân viên tư vấn”

Để thiết lập nhảy nhánh, Quý khách click vào nút muốn thiết lập,  ở mục hành động, chọn nhảy tới -> sau đó click vào nút muốn nhảy tới trên cây kịch bản phía trên -> Hệ thống sẽ hỏi lại, Quý khách nhân Ok để xác nhận.

Ví dụ như ảnh dưới, lựa chọn ở nút “gặp nhân viên tư vấn” sẽ nhảy tới nhánh “nhân viên tư vấn” để khách hàng tiếp tục lựa chọn thêm phòng ban muốn kết nối

 

Sau khi hoàn tất các thiết lập và đã tạo cây kịch bản xong , Quý khách   click vào nút “Lưu cấu hình” ở phía dưới cùng để lưu lại và đặt tên cho kịch bản này ở textbox ngay bên phải.